XLS(x) mallid

Navigation:  Süsteemi osad > Alalõik Administraator > Süsteemi seadistused >

XLS(x) mallid

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Alamlõik Administraatorile järgmiste XLS(x) vormide mallide üles laadimiseks vastavate funktsionaalsete ekraanivormide juurde. Hetkel realiseeritud järgmiste failide üleslaadimise võimalus:

 

Üleantavate jäätete detailinformatsioon

Info 10-ne viimase laevakülastuse kohta (ISPS)

Reisijate nimekiri

Munsterroll

Laeva varude deklaratsioon

Ohtlike kaupade täpne kirjeldus

 

 

 

1. Sisene alamlõiku "Süsteemi seadistused" alalõigu alt "Administraator" menüüs, seal kliki sakile "5.XLS(x) mallid".

 

2. Vali Süsteemi keel, millises keeles soovid vastavat malli üles laadida (eng või est).

 

Näidis: ekraanivorm Administraatorile XLS(x) mallide üles laadimiseks vastavate funktsionaalsete ekraanivormide juurde

 

templates3

 

P.S. XLS(x) näidised näidatud vastavate alamlõikude all

 

 

3. Malli faili üleslaadimiseks Kliki nupule "Vali"  ("Browse") vastava malli nimetuse kirje taga mallide tabelis (standartne faili üles laadimise funktsioon).

 

4. Mall laadub üles:

4.1.  vastava malli rea juurde mallide tabeli real  (vt. Näidist p.2 all).

4.2.  vastava funktsionaalsusega ekraanivormi juurde Süsteemis ikooni alla excel4,  Kasutajale alla laadimiseks(vt. Näidiseid all).

 

5. Malli faili eemaldamiseks kliki nupule minus, vastava keele konkreetse malli kirje rea lõpus (vt. Näidist p.2 all).

 

 

Näidis: ekraanivorm "Dokumendid" (Väljumisel), XLS(x) mallide vormide alla laadimise funktsionaalsusega Kasutajale

 

templates1

 

 

 

Näidis: ekraanivorm "Reisijate nimekirji" (Väljumisel), XLS(x) malli vormi alla laadimise funktsionaalsusega Kasutajale

 

templates2