VTA kaubadokumendi üles laadimine, eemaldamine ja kinnitamine

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > LK loomine > VTA poolne konteineri kaupa kontroll >

VTA kaubadokumendi üles laadimine, eemaldamine ja kinnitamine

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

TA kaubadokumendid laadib LK´e juurde Süsteemi üles Laevaagendifirma kasutaja või VTA kasutaja õigustega isik (või Administraator) .

 

1. VTA dokumentide üles laadimine on võimalik AINULT impordi Lastimanifesti ekraanivormi kaudu

 

2. Saki alt "VTA kontroll" on võimalik AINULT:

-  olemasolevate VTA kaubadokumentide eemaldamine;

-  või vastavate VTA kaubadokumentide uute versioonide üleslaadimine.

 

 

 

1.1. Sisene Süsteemi alamlõiku "Laevakülastused", läbi alalõigu "Peamine" menüüs.

 

1.2. Leia vajalik LK Laevakülastuste nimekirja kaudu.

 

1.3. Sisene vajalikku LK´se vastava rea alguses paikneva nupu LKnupp kaudu Laevakülastuste nimekirjas.

 

1.4. Sakil "Dokumendid" (Saabumisel), sisene vajalikku Lastimanifesti vastava rea alguses paikneva nupu manifesticon kaudu.

 

Näidis: impordi Lastimanifesti ekraanivorm

 

VTAdocs4

 

 

"VTA kaubadokumendid" infobloki kirjeldus:

 

Lahtri nimetus

Kirjeldus

Fail

Kaubadokumendi nimetus

Number

Süsteemi poolt dokumendi üleslaadumisel automaatselt genereeritav unikaalne  number (näiteks 16LK-00313LDS1-1 , mis koosneb: LK´e numbrist, lühendist LDS ja dokumendi numbrist ning versiooni numbrist näit. 1-1). Viimane e. versiooni number muutub vastavalt järgmise versiooni üleslaadimisele    

VTA

(klikitav) RING-tähis :

- vastavale reale üles laaditud lisadokumendi staatuse näitamiseks (bluebul - üleslaaditud; greybul - eemaldatud; greenbul - kinnitatud VTA poolt; redbul  - tagasi lükatud VTA poolt). VTA kaubadokumendi Staatuse sisestuse funktsioon on kasutatav siin ainult VTA kasutaja või Administraatori õigustega

+ sisend kommentaaride funktsiooni sisenemiseks (RING-tähisele klikkimisega  -  sees juures ka kogu dokumendi üleslaadimisega seotud ajalugu/ dokumendi versioonid)

 

Näidis:  VTA kaubadokumendi kommentaaride funktsioon (koos dokumendi ajalooga)

VTAstory

 

vt. lisaks selgitusi alamlõigust  "Dokumentide kinnitamine Ametite poolt"

 

 

 

1.5. VTA kaubadokumendi üles laadimiseks:

 

1.5.1. infoblokis "VTA kaubadokumendid" kliki  nupule "Vali"  (standartne funktsioon faili üleslaadimiseks kasutatava tööjaama kõvakettale).

 

Näidis: uue VTA lisadokumendi salvestamine

VTAdocs5

 

 

1.5.2. uus VTA lkaubadokument salvestub uuele reale nimekirjas:

-  originaalnimega, lahtri alla "Fail".

-  süsteem genereerib dokumendile automaatselt oma unikaalse numbri lahtri alla "Number"

- dokumendi üleslaadumisel ilmub lahtrisse "VTA" sinine RING-tähis bluebul - staatus dokument üles laaditud ja uuele reale ilmub uuesti nupp "Vali";

- andmete järgneval salvestamisel klikiga nupul save, edastub e-posti teatele "Teade lisadokumendi üles laadimisest" registreerunud kasutajatele  vastavasisuline E-posti teade (Administraatori poolt seadistatav).

 

 

Näidis: E-posti teade "Tede lisadokumendi üleslaadimisest" (inglise keelne ver.)

 

VTAdocs6

 

 

 

 

1.6. VTA lisadokumendi vahetamiseks (dokumendi uue versiooni üles laadimiseks):

 

1.6.1. Eemalda olemasolev dokumendi versioon nimekirjast

 

- kliki nupul delete, vastava üleslaaditud dokumendi faili taga infoblokis "VTA kaubadokumendid"

 

Näidis: VTA lisadokumendi versiooni vahetamine

 

VTAdocs7

 

- lahtrisse "Fail" samale reale ilmub uuesti nupp "Vali";

- lahtris "VTA" samal real vahetub RING-tähise staatus -  ilmub hall RING-tähis greybul - Dokument üles laadimata.

 

 

1.6.2. Laadi asemele uus Dokumendi versioon, vastavalt kirjeldusele punkti all 1.5.

 

- üles laaditud uuele Dokumendi versioonile genereerib Süsteem automaatselt uue numbri  (vt. kirjeldust punkti all 4). Näiteks: näiteks vana dokumendi versiooni numbri 16LK-00313LDS1-1 asemel sisestub uue dokumendi versiooni üles laadimisel lahtrisse uus vastav dokumendi number näiteks 16LK-00313LDS1-2 (jne)

 

NB! "VTA kaubadokumendid" nimekirjas ja LK´e Töölaual  säilitatakse alati AINULT viimane VTA lisadokumendi versioon. Kõik dokumentide versioonid säilitatakse Lisadokumendi ajaloos, Kommentaaride funktsiooni sees (sisend läbi RING-tähise vastava rea lõpus "VTA kaubadokumendid" nimekirjas või LK´e Töölaualt)

 

 

1.7. VTA lisadokumendi eemaldamiseks üldse:

 

- kliki nupul delete, vastava üleslaaditud dokumendi faili taga ja salvesta oma tegevus klikiga nupuga save   -    dokument kaob vastava Lastimanifesti ekraanivormi infobloki alt "VTA kaubadokumendid"  ja LK´e Töölaualt (staatusega "Ei ole laaditud"), kuid säilub Dokumendi esitamise ajaloos.

 

Näidis: VTA lisadokumendid LK`e Töölaual (VTA kasutaja õigustega ekraanivorm)

 

VTAdocs8

 

 

NB! Töölaua kaudu üles laaditavad VTA lisadokumendid LK´e vastavatesse ekraanivormidesse  -  EI ILMU. Nimetatud juhul VTA lisadokumendid laaditakse Töölauale sarnaselt hariliku lisadokumendi üleslaadimisele.

vt. tegevusi alamlõigust:  "Süsteemi töö" > "Laevakülastused (LK)" > "LK´e loomine" > "Töölaud" > "Dokumentide kinnitamine mittekinnitamine Ametite poolt " >

 

 

 

 

2. Saki alt "VTA kontroll" on võimalik AINULT olemasolevate VTA kaubadokumentide eemaldamine või vastavate dokumentide uute versioonide üleslaadimine.

 

 

2.1. sisene Süsteemi alamlõiku "Laevakülastused", läbi alalõigu "Peamine" menüüs.

 

2.2. Leia vajalik LK Laevakülastuste nimekirja kaudu.

2.3. Sisene LK`se vastava rea alguses paikneva nupu LKnupp kaudu nimekirjas" ja vali alalõik "VTA kontroll" (Saabumisel).

 

Näidis: LK´e "VTA kontroll" ekraanivorm  (Administraatori õigustega)

 

VTAcontrol

 

Infoblokk "VTA kaubadokumendid"kasutamiseks ainult:

- VTA kasutajale ning samuti Administraatorile

-  ja vastava Laevaagendi firma kasutajale (READ ONLY)

greenarrow- sisend vastava Impordi Lastimanifesti andmetesse

 

2.4. Dokumendi eemaldamiseks kliki nupul delete vastava rea lõpus, lahtri all "Fail". Sellele järgnevalt ilmub nupu asemele samale reale jällegi nupp "Vali".

 

2.5. Dokumendi uue versiooni ülesaadimine kliki nupule "Vali" samal real  (standartne funktsioon faili üleslaadimiseks kasutatava tööjaama kõvakettale). Dokumendi uus versioon laadub samasse kohta ja samuti ka LK´e Töölauale, vastava uue versiooni numbriga (vaata selgitusi p.1.4. all "VTA kaubadokumendid" infobloki kirjeldus").

 

Salvesta oma tegevused järgnevalt klikiga nupul save.