VTA kontrolli teostamise fikseerimine

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > LK loomine > VTA poolne konteineri kaupa kontroll > VTA kontrolli aeg ületatud >

VTA kontrolli teostamise fikseerimine

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Konteinereid kontrolli teostamist LK´sfikseerida saab ainult VTA kasutaja või Administraator.

 

1. VTA kasutaja siseneb Süsteemi alamlõiku "Laevakülastused", läbi alalõigu "Peamine" menüüs.

 

2. Leia vajalik LK Laevakülastuste nimekirja kaudu. Kasuta vajaliku LK leidmiseks filtrit "Laevakülastuse Nr" või  "VTA kontroll" nimekirja päises:

 

Näide: filtri "VTA kontroll kasutamine"

cont4

 

VTA kontrolli filtri parameetrid, mille aktiveerimisel toimub otsimine järgnevalt:

- (Kõik)  - näita kõik LK`d nimekirjas

- "Läbimata" - näita ainult need LK`d, milles sisaldub VTA kontrolli veel mitteläbinud varustus

- "Läbitud"  - näita ainult need LK`d, milles sisaldub VTA kontrolli juba läbinud varustus

- "Osaliselt läbitud" - näita ainult need LK`d, milles sisaldub osaliselt VTA kontrolli läbinud varustus.

 

Vali klikiga sobiv parameeter filtrisse ja aktiviseeri filter nupuga otsi .

 

3. Süsteem avab LK´de nimekirja vastavalt otsingu tulemustele:

 

Näide: kasutatud filtrit "Läbimata"

cont7

 

SELGITUS:

- LK tabeli lahtris "VTA kontroll läbitud" on näidatud, mitu konteinerit antud LK´el on juba VTA kontrolli läbinud;

- LK tabeli lahtris "VTA kontroll läbimata" on näidatud, mitmel konteineril antud LK´el on VTA kontroll veel läbimata;

- VTA kontrolliks esitatud konteinerit üldarv kokku saadakse antud kahe lahtri arvude kokku liitmisel.

4.  Sisene LK vastava rea alguses paikneva nupu LKnupp kaudu nimekirjas" ja vali alalõik "6.VTA kontroll" (Saabumisel) ja avaneb VTA poolt eelnevalt kontrollimiseks määratud varustuse nimekiri.

 

5. VTA kontrolli teostamise fikseerimiseks:

5.1. Sisesta vajalikule reale kontrollitava varustuse nimekirjas kontrolli läbimise aeg, kas käsitsi või kalender-funktsiooni abil.

 

Näide:        

 

cont10

 

Võimalusel saad sisestada vastavad ajad ka mitmele reale ja salvestada oma tegevuse korraga.

- salvesta oma tegevus klikiga nupul save .

 

TULEMUS:

Süsteem

- salvestas sisestatud andmed;

- automaatselt toimuvad vastavad kontrollitud/kontrollimata varustuse seisu fikseeringud antud LK andmete sees ja nende kuvamine LK´de nimekirjas

 

Näidis: algne seis, enne varustuse kontrolli aja fikseerimist ühele konteineritest

 

cont11

 

Näide: tulemus, pärast järgmisele konteinerile kontrolli aja fikseerimist

 

cont12

 

6. Vajadusel on samuti võimalik eemaldada varustuse kirje rida nimekirja lahtris "Varustuse number": kliki nupul delete , vastava rea lõpus ja salvesta oma tegevus.

 

 

Lisaks:

- 3 päeva pärast ATD fikseerimist LK´ssulgub automaatselt ja andmeid selle sees ei ole enam käsitsi muudetavad.

- VTA kasutajale programmeeritud võimalus VTA kontrolli teostamise fikseerimiseks ka hiljem, kuid ainult järgnevalt:

 - ei ole võimalik juurde lisada ega eemaldada varustuse kirjeid LK`es VTA poolt eelnevalt kontrollimiseks määratud varustuse nimekirjast.

 - võimalik ainult sisestada VTA kontrolli teostamise aega varustuse reale, mis veel kontrollimata;

 - pärast kontrolli aja salvestamist, andmeid enam muuta ei ole võimalik.

- Juhul kui varustusele sisestatud VTA kontrolli vajaduse märke ajast on möödunud 7 päeva (alates Laeva saabumisel fikseeritud ajast ATA), edastub VTA kasutajale vastav automaatne e-posti Teade Süsteemi poolt (vt. tegevuste kirjeldust järgmisest alamlõigust "VTA kontrolli aeg ületatud"