VTA kontrolli aeg ületatud

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > LK loomine > VTA poolne konteineri kaupa kontroll >

VTA kontrolli aeg ületatud

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Juhul kui varustusele sisestatud VTA kontrolli vajaduse märke ajast on möödunud 7 päeva (alates Laeva saabumisel fikseeritud ajast ATA), edastub VTA kasutajale vastav automaatne e-posti Teade Süsteemi poolt.

Teate saamiseks, peab VTA kasutaja e-mail olema registreeritud Organisatsiooni Kontoadministraatori poolt Teate saamisele (vt. tegevuseid alamlõigust: "Süsteemi töö" > "Süsteemi seadistamine" > "Organisatsiooni Teadete saamisele registreerimine".

 

Näide: Teade VTA kontrolli tähtaja ületamisest

 

cont13

 

 

1. VTA kasutaja siseneb Süsteemi alamlõiku "Laevakülastused", läbi alalõigu "Peamine" menüüs.

2. Sisene konkreetsesse LK vastava rea alguses paikneva nupu LKnupp kaudu nimekirjas"

 

cont16

 

3. Vali sakk "VTA kontroll" ja vaata andmeid.

 

4. Konteineri/te kontrollimisele järgnevalt fikseeri VTA kontrolli teostamine ( vt. tegevuseid eelmisest alamlõigust "VTA kontrolli teostamise fikseerimine").

 

5. 3 päeva pärast ATD fikseerimist LK´s suletakse ja andmed selle sees ei ole enam käsitsi muudetavad (READ ONLY).

- VTA kasutajale on eraldi programmeeritud võimalus VTA kontrolli teostamise fikseerimiseks ka hiljem, kuid ainult järgnevalt:

 - ei ole võimalik juurde lisada ega eemaldada varustuse kirjeid nimekirja/nimekirjast, mis eelnevalt sisestatud;

       - ei ole enam võimalik lisaks sisestada varustust kontrolliks

 - võimalik ainult sisestada VTA kontrolli teostamise aega varustuse reale, mis veel kontrollimata või eemaldada vastav kirje nimekirjast üldse klikiga nupul delete ;

 - salvesta andmed - pärast aja salvestamist, andmeid enam muuta ei ole võimalik.