Väljumisel teise pargasega

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > LK loomine > "Puksiir-pargas" LK sisestamine > Saabumisel/väljumisel sama pargasega >

Väljumisel teise pargasega

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Väljumise pargase andmete sisestamine/vahetamine võimalik kuni ATD saatmiseni Agendi poolt (väljumisel).

 

 

1. Väljumisel teise pargase sisestamiseks sisene vastava LK Laeva andmetesse saki all "1.Laev".

 

2. Väljumise pargase andmete muutmiseks:

2.1. Juhul kui eelnevalt sisestatud, et Väljumisel ilma pargaseta

 

tug27

 

2.1.1. LK Laeva andmetes desaktiveeri märkeruut "Ilma pargaseta" infoblokis "Pargas väljumisel" ja ilmuvad samasse blokki andmeväljad Väljumise pargase andmete sisestamiseks.

 

2.1.2. Sisesta andmed väljale:

- vali klikiga valikust või sisesta vajaliku Pargase nimetus või selle osa valikusse infoväljas "Lisatud pargas" ja juhul kui sobiv nimi ilmub valikusse kliki selles ja see sisestub väljale "Pargase nimi" ning automaatselt täituvad ka ülejäänud andmeväljad infoblokis (juhul kui need eelnevalt Süsteemi sisestatud);

- samas võib kõik nimetatud andmeväljad täita/lisada andmed ka käsitsi (NB! Sisestatav Pargase IMO number peab olema unikaalne). Sellisel juhul tuleb ise väljadele sisestada JUBA summeeritud vastavad näitajad!

- salvesta oma tegevus klikiga nupul save

 

tug28

P.S. Väljadele "GT(t)", "Pikkus (LOA,m) ja "Puhas mahtuvus (NT)" sisestatud summeeritud koondandmed väljumisele: Puksiir + Pargas parameetrid kokku (väljumise dokumentides ja kalkulatsioonides kajastuvad Laeva parameetrid)

 

 

2.2. Juhul kui eelnevalt sisestatud Pargas vajalik vahetada väljumisel teise vastu

 

tug30

 

2.2.1. kliki nupul "Väljumisel ilmapargaseta/teise pargasega" infobloki all "Saabumise pargas"

 

2.2.2. järgnevalt sama, mis p. 2.1.2.