Munsterroll väljumisel (LLK)

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > Lihtsustatud laevakülastused (LLK) > Väljumise dokumentide vormistamine (LLK) >

Munsterroll väljumisel (LLK)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Munsterrolli andmed LLK Ülddeklaratsiooni väljumisel sisestab Lihtusustatud LK kasutaja (samuti võimalik teostada ka Administraatoril).

Vt. Munsterrolli XML-dokumendi ja skaneeritud originaaldokumendi üleslaadimis võimalusi ja vajalikke toiminguid eelnenud alamlõigu alt "Väljumise Ülddeklaratsioon (LLK)" p.4.1.

 

 

1. Lihtsustatud LK kasutaja siseneb Süsteemi alamlõiku "Lihtsustatud laevakülastused", läbi alalõigu "Peamine" menüüs. Leia LLK´de nimekirjast vajalik LLK, kasuta selleks filtrite võimalusi LLK´de nimekirja päises (andmete sisestamise abiks vt. alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus").

 

2. LLK andmetesse sisenemiseks, kliki nupule LLKnupp vastava LLK rea alguses ja LLK andmed avanevad sakilt "2. Laevakülastus".

 

3. Kliki järgnevalt sakile "4. Munsterroll" Väljumisel.

 

Näidis: tühi Munsterrolli ekraanivorm (LLK Väljumisel)

LLKmrv

 

 

NB! Juhul kui Agendi poolt on juba õiges formaadis Munsterrolli XML või XLS fail üles laaditud saki alt "3.Dokumendid " Väljumisel, siis see avaldub koheselt nimekirjana juba ka saki all "4.Munsterroll" Väljumisel

P.S. Juhul kui Munsterroll juba algselt üles laaditud XML- või XLS formaadis, siis vastava skaneeritud dokumendi üleslaadimise vajadust EI OLE (nupp "Vali" kaob realt "Munsterroll" infoblokis "Skaneeritud dokumentide versioonid")

Samas võimalik seal skaneeritud dokumenti üles laadida juhul, kui ei ole üles laaditud vastavat faili/faile XML- või XLS formaadis infoblokis "Ülddeklaratsioon".

 

 

4. Võimalused Laevapere liikmete andmete sisestamiseks saabumise Munsterrolli:

 

4.1. andmed juba üles laaditud ekraanivormi "3.Dokumendid" Väljumisel kaudu (vt. tegevusi eelnevat alamlõigust "Väljumise ülddeklaratsioon (LLK)". Andmete avaldumine vastavalt allolevale Näidisele: (täidetud) Munsterrolli ekraanivorm Väljumisel.

 

4.2. laevapere liikmete andmete käsitsi sisestamine Munsterrolli. Kliki nupule plus nimekirja vormi päises.

 

4.2.1. Avanevas uues "Laevapere liige" ekraanivormis (vt. Näidist all: ekraanivorm Laevapere liikme andmete sisestamiseks):

 

- kohustuslik arvväli "Nr." - sisesta väljale järjekorra number;

- kohustuslik tekstiväli "Eesnimi" - sisesta väljale isiku nimi;

- kohustuslik tekstiväli "Perekonnanimi" - sisesta väljale isiku perekonnanimi;

- tekstiväli "Amet" - sisesta uue laevapere liikme amet;

- kohustuslik väli "Sünniaeg" - sisesta väljale sünniaeg kas käsitsi või kasuta selleks kalender-funktsiooni;

- valikväli "Sünnikoht" - sisesta väljale riigi nimi või selle osa (eesti keeles) ja valik klikiga lahtrisse sobiv

- kohustuslik valikväli "Kodakondsusriik" - sisesta väljale riigi nimi või selle osa (eesti keeles) ja valik klikiga lahtrisse sobiv;

- kohustuslik tekstiväli "Dokumendi number" - sisestav väljale dokumendi number (copy-paste);

- kohustuslik valikväli "Dokumendi väljastanud riik" - sisesta väljale riigi nimi või selle osa (eesti keeles) ja valik klikiga lahtrisse sobiv;

- valikväli "Sugu" - sisesta valikust klikiga õige (mees või naine);

- valikväli "Laevale mineku sadam" - sisesta väljale sadama nimi või selle osa või selle kood (inglise keeles) ja valik klikiga lahtrisse sobiv;

- valikväli "Maalemineku sadam" - sisesta väljale sadama nimi või selle osa või selle kood (inglise keeles) ja valik klikiga lahtrisse sobiv;

- tekstiväli "Viisa number" - sisesta väljale viisa number (copy-paste).

 

P.S. Vajadusel kasutaja vastavast Leotelust andmete sisetamiseks loendisse sisenemise nuppu  "Alusta valikut" luup kirje rea lõpus.

 

Näidis: ekraanivorm Laevapere liikme andmete sisestamiseks

 

crew5

 

4.2.2. Sisestada saab isikuid nii ühe kaupa kui ka mitu isikut sarnaselt järjest. Salvesta sisestatud andmed klikiga nupul save, kas iga isiku järel eraldi või pärast kõikide isikute sisestamist korraga. Mitme isiku sisestamiseks võimalik kasutada dialoogi "Luua uus" - "Jah", iga isiku andmete sisestamisele järgnevalt ja isikute andmete sisestamise lõpus alles salvestada andmed. Klikkides nupule "Ei" Dialoogis, avanenud sisestusvorm lihtsalt sulgub.

 

5. Munsterrolli toimetamise võimalused (vt. näidist all):

 

isikuid on võimalik Munsterrollist eemaldad kõiki korraga, klikkides nupule "Eemalda kõik" nimekirja päise paremal ülemisel äärel;

isikuid on võimalik Munsterrollist eemaldada/Munsterrolli lisada ühe kaupa - kasuta isiku nimekirjast eemaldamiseks nuppu minus vastava kirje rea lõpus ja uue kirje sisestamiseks nuppu plus nimekirja päises ja ilmub jällegi uus ekraanivorm "Laevapere liige" (salvesta oma tegevus alati järgnevalt klikiga nupul save.)

laevapere andmete muutmiseks Munsterrollis, sisene vajaliku isiku andmetesse läbi nupu LPL1 vastava rea alguses, teosta muudatused vastavalt p.4.2.1. kirjeldatud võimalustele ja Salvesta oma tegevus alati järgnevalt klikiga nupul save.

 

 

Näidis: LLK, (täidetud) Munsterrolli ekraanivorm Väljumisel

 

LLKMRV1

 

 

 

NB! Kasuta vajadusel nimekirja pööramiseks sobilikku kujusse nimekirja päises asetsevaid Sortereid ( vt. kirjeldust: "(C)ONE tarkvara lühikirjeldus" > "Abifunktsioonid"). Nimekiri avaneb alati kujul (sorteeringuga), milline oli kasutuses viimasel nimekirja külastusel (Deafault seisukord puudub).

 

 

6. Munsterrolli on võimalik järgnevalt sisestada allkirjastamiseks ja edastamiseks Dokumentide allkirjastamise ekraanivormi (Munsterroll genereerub automaatselt pärast nupule "Allkirjasta ja saada" klikkimist, XML ja/või PDF v.a. juhul kui sisestatud ainult skaneeritud versioon)

 

7. Dokumenti on muutmisel võimalik üles laadida vajadusel mitu korda ja esitamiseks tuleb see iga kord digitaalallkirjastada uuesti. Dokumenti saab edastada nii ühe kaupa kui koos teiste dokumentidega (vt. toiminguid elektrooniliseks allkirjastamiseks alamlõigust: " Süsteemi töö" > "Laevakülastused" > "LLK loomine" > "Dokumentide elektrooniline allkirjastamine ja esitamine (Dokumentide elektrooniline allkirjastamine ja esitamine (LLK)".

Kõik allkirjastatud ja edastatud dokumentide versioonid salvestuvad Dokumendi ajaloos (vt. selgitusi alamlõigus: "Süsteemi töö" > Lihtsustatud laevakülastused (LLK) > "LLK Töölauad").

 

8. Munsterrolli andmete ekspordiks Süsteemist Excel`isse, kliki nupul "Saada Excel`isse", nimekirja päise paremas ääres - avanevas dialoogis (all) vali "Save as" ja salvesta nimekiri standardselt oma arvuti kõvakettale.

 

9. Lisaks on võimalik välja trükkida Süsteemist automaatselt genereeruvat Väljumise Munsterrolli Ülddeklaratsiooni ekraanivormist, Süsteemi sisestatud andmetest (vt. Näidist: väljumise ÜD vormistamine, alamlõigust " Väljumise Ülddeklaratsioon (LLK)"

- kliki nupule "Trüki", infoblokis "Skaneeritud dokumentide versioonid", real "Munsterroll";

- automaatselt genereerub Väljumise Munsterroll.

 

 

 

 

Näidis: LLK, süsteemselt genereeritud Väljumise Munsterroll

 

LLKmrv2