Väljumise Ülddeklaratsioon (LLK)

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > Lihtsustatud laevakülastused (LLK) > Väljumise dokumentide vormistamine (LLK) >

Väljumise Ülddeklaratsioon (LLK)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Lihtsustatud LK kasutaja siseneb Süsteemi alamlõiku "Lihtsustatud laevakülastused", läbi alalõigu "Peamine" menüüs. Leia LLK´de nimekirjast vajalik LLK, kasuta selleks filtrite võimalusi LLK´de nimekirja päises (andmete sisestamise abiks vt. alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus").

 

2. LLK andmetesse sisenemiseks, kliki nupule LLKnupp vastava LLK rea alguses ja LLK andmed avanevad sakilt "2. Laevakülastus".

 

3. Kliki järgnevalt sakile "3. Dokumendid väljumisel ja saabumisel".

 

Näidis: väljumise Ülddeklaratsiooni vormistamine

LLKÜDV

 

4. Ülddeklaratsioon infobloki all "Väljumisel":

 

- väli "Väljumise kuupäev ja kellaaeg" - juhul kui Süsteemi pole sisestatud väljumise aega ATD, sisestub väljale Süsteemis fikseeritud aeg Eeldatav väljumise aeg ETD;

- tekstiväli "Reisi lühikirjeldus" - sisestub eelnevalt sisestatud LK andmetest saki alt "2. Laevakülastus", vajadusel käsitsi siin muudetav;

- tekstiväli "Lasti lühikirjeldus" - sisesta käsitsi kirjeldus lahtrisse vaba tekstina, inglise keeles. Selleks, et lasti kirjelduse tekst mahuks korrektselt printvormi raami 13. Lasti lühikirjeldus (Brief description of the cargo) on soovitatav tekst kirjutada lahtrisse järjest ja eraldada erinevad osad semikooloniga (;). Ülddeklaratsiooni Printvormi saab enne saatmist alati üle vaadata ja vajadusel muuta (kliki allpool nupule "Trüki", infoblokis "Skaneeritud dokumentide versioonid", real "Ülddeklaratsioon").

 

 

4.1. Laevapere liikmete arvu ja andmete sisestamiseks Süsteemi on ettenähtud erinevad võimalused:

 

käsitsi arvvälja "Munsterroll" täitmisega - juhul kui Laevapere liikmete arv sisestatakse reale "Munsterroll" käsitsi, vajalik kindlasti allkirjastatud ja järgnevalt skaneeritud originaaldokumendi üles laadimine infobloki "Skaneeritud dokumentide versioonid " vastavale reale (all);

 

LLKÜDV2

P.S. Juhul kui Munsterroll juba algselt üles laaditud XML- või XLS formaadis, siis vastava skaneeritud dokumendi üleslaadimise vajadust EI OLE (nupp "Vali" kaob realt "Munsterroll" infoblokis "Skaneeritud dokumentide versioonid")

Samas võimalik seal skaneeritud dokumenti üles laadida juhul, kui ei ole üles laaditud vastavat faili/faile XML- või XLS formaadis infoblokis "Ülddeklaratsioon".

 

õiges formaadis Munsterrolli XML- või XLS - faili üleslaadimisel (laevapere liikmete arv sisestub automaatselt Ülddeklaratsiooni ekraanivormi vastavale väljale ja genereerub Munsterrolli trükiversioon). Lisaks täitub andmetega ka elektrooniline Munsterrolli vorm saki all "4.Munsterroll" Väljumisel, mis on vajadusel samas järgnevalt käsitsi korrigeeritav), vt, järgmist alamlõiku "Munsterroll väljumise (LLK)". Faili üles laadimine "XML / XLS" samal real - sisend "Vali" (Süsteem detekteerib üleslaaditava faili formaadi automaatselt).

 

delete - nupp üles laaditud faili eemaldamiseks (klikkimisel fail kaob ja ilmub jälle nupp "Vali" faili Üles laadimiseks)

 

 

Näidis: Munsterrolli XLS-formaadis fail

 

XLScrew

 

 

 

NB! Nõue: Lahtrite nimetus võib olla erinev, kuid lahtrite järjestus peab alati olema sama (ja kuupäeva kirje formaat peab alati vastama Excel Data formaadile).

Süsteem ei luba üles laadida (importida) valesti/puudulikult vormistatud faili.

 

 

Lisaks veel eraldi käsitsi andmete sisestamise võimalus otse elektroonilise ekraanivormi kaudu (sakk "4.Munsterroll" Väljumisel) , mille alusel sisestub salvestamisel laevapere liikmete üldarv automaatselt Ülddeklaratsiooni vastavale ekraanivormi väljadele ja genereerub Munsterrolli trükiversioon.

 

Ka on lisaks samas ekraanivormis võimalik korrigeerida üles laaditud XML-faili andmeid järgnevalt (vt. kirjeldust ja tegevuseid alamlõigus: "Munsterroll väljumisel LLK").

Süsteemi kaudu genereeritavasse Ülddeklaratsiooni, sisestub lahtrisse "14.Laevapere liikmete arv/Number of crew" vastav arv automaatselt (v.a. juhul, kui Süsteemi üles laaditud ainult skaneeritud vastav dokument).

 

 

 

4.2. Reisijate arvu ja andmete sisestamiseks Süsteemi on ettenähtud erinevad võimalused:

 

käsitsi arvvälja "Reisijate arv" täitmisega - juhul kui reisijate arv sisestatakse reale "Reisijate arv" käsitsi, vajalik kindlasti allkirjastatud ja järgnevalt skaneeritud originaaldokumendi üles laadimine infobloki "Skaneeritud dokumentide versioonid " vastavale reale (all);

 

LLKüdv3

 

P.S. Juhul kui Reisijate nimekirj juba algselt üles laaditud XML- või XLS formaadis, siis vastava skaneeritud dokumendi üleslaadimise vajadust EI OLE (nupp "Vali" kaob realt "Reisijate nimekiri" infoblokis "Skaneeritud dokumentide versioonid")

Samas võimalik seal skaneeritud dokumenti üles laadida juhul, kui ei ole üles laaditud vastavat faili/faile XML- või XLS formaadis infoblokis "Ülddeklaratsioon".

 

 

õiges formaadis Reisijate nimekirja XML- või XLS - faili üleslaadimisel (reisijate arv sisestub automaatselt Ülddeklaratsiooni ekraanivormi vastavale väljale ja genereerub Reisijate nimekirja trükiversioon). Lisaks täitub andmetega ka elektrooniline Reisijate nimekirja vorm saki all "6. Reisijad" Väljumisel, mis on vajadusel samas järgnevalt käsitsi korrigeeritav), vt, järgmist alamlõiku "Reisijate nimekiri väljumisel (LLK)". Faili üles laadimine "XML / XLS" samal real - sisend "Vali" (Süsteem detekteerib üleslaaditava faili formaadi automaatselt).

 

delete - nupp üles laaditud faili eemaldamiseks (klikkimisel fail kaob ja ilmub jälle nupp "Vali" faili Üles laadimiseks)

 

Näidis: Reisijate nimekirja XLS-formaadis fail

XLSpassengers

 

NB! Nõue: Lahtrite nimetus võib olla erinev, kuid lahtrite järjestus peab alati olema sama (ja kuupäeva kirje formaat peab alati vastama Excel Data formaadile).

Süsteem ei luba üles laadida (importida) valesti/puudulikult vormistatud faili.

 

 

Lisaks veel eraldi käsitsi andmete sisestamise võimalus otse elektroonilise ekraanivormi kaudu (sakk "6.Reisijate nimekiri" Väljumisel) , mille alusel sisestub salvestamisel laevapere liikmete üldarv automaatselt Ülddeklaratsiooni vastavale ekraanivormi väljadele ja genereerub Munsterrolli trükiversioon.

 

Ka on lisaks samas ekraanivormis võimalik korrigeerida üles laaditud XML-faili andmeid järgnevalt (vt. kirjeldust ja tegevuseid alamlõigus: "Reisijate nimekiri väljumisel").

Süsteemi kaudu genereeritavasse Ülddeklaratsiooni, sisestub lahtrisse "15.Laevapere liikmete arv/Number of crew" vastav arv automaatselt (v.a. juhul, kui Süsteemi üles laaditud ainult skaneeritud vastav dokument).

 

 

 

4.3. Dokumendid Väljumisel ekraanivormi on välja toodud skaneeritud dokumentide edastamise staatused:

graybul (hall RING-tähis) - saatmata.

bluebul (sinine RING-tähis) - saadetud.

bullyellow(kollane RING-tähis) - andmed muudetud (kuid pole uuesti saadetud).

redbul (punane RING-tähis) - tagasi lükatud, vähemalt ühe kontroll-Organisatsiooni poolt (konkreetsemalt võimalik vaadata Töölaualt)

 

5. Salvesta oma tegevus klikiga nupul save.

 

6. Juhul kui Dokumentide esitajal puudub allkirjastamiseks ID-kaart (dokumendid allkirjastatakse digitempliga) on nõutav Ülddeklaratsiooni originaali üles laadimine Süsteemi (vastasel juhul ilmub vastavasisuline Veateatis).

 

6.1. Paberkandjal Ülddeklaratsiooni Üles laadimiseks:

- kliki nupule "Vali",real "Ülddeklaratsioon",  "Skaneeritud dokumentide printversioonid" infoblokis;

 

- laadi Väljumise Ülddeklaratsioon üles LK andmete juurde (standardne dokumendi üleslaadimise protsess arvuti kõvakettalt), skaneeritud dokument ( PDF , või muu skaneeritud dokumendi versioon). NB! "Skaneeritud dokumentide versioonid" infobloki sees on realiseeritud funktsionaal mitme faili korraga Üles laadimiseks (multi-upload). Pärast esimese faili üleslaadimist on Süsteem kohe valmis järgmise dokumendi juurde laadimiseks (nupp "Vali" ilmub alati uuesti). Niimoodi võimalik järjest üles laadida mitu (erinevat) dokumenti - Süsteem genereerib ise automaatselt ZIP-faili (milles rohkem kui 1 fail). Kõik üles laaditud failid jäävad samasse alla ka eraldi näha.

- salvesta oma tegevus klikiga nupul save.

 

 

 

7. Lisaks võimalus Ülddeklaratsiooni printvormi väljatrükkimiseks ( sisestatud kirjete alusel):

- kliki nupule "Trüki", infoblokis "Skaneeritud dokumentide versioonid", real "Ülddeklaratsioon";

- automaatselt genereerub Väljumise Ülddeklaratsioon.

 

 

Väljumise Ülddeklaratsiooni on võimalik järgnevalt sisestada digitaalallkirjastamiseks ja edastamiseks Dokumentide allkirjastamise ekraanivormi (Ülddeklaratsioon genereerub automaatselt pärast nupule "Allkirjasta ja saada" klikkimist, XML ja/või PDF )  vt. tegevuste kirjeldust järgnevalt alamlõigust "Dokumentide elektrooniline allkirjastamine ja esitamine (LLK)" .

 

Näidis: LLK, Väljumise Ülddeklaratsioon

 

llküdv4