Väljumise dokumentide vormistamine

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > LK loomine >

Väljumise dokumentide vormistamine

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Antud alamlõigu alla koondatud kogu LK dokumentide vormistamisega seonduv funktsionaalsus Laeva väljumisel. Eraldi grupeeritud Laeva ja Lasti klaarimisega seotud osad:

 

 

Lasti klaarimine väljumisel (ekraanivormid)

 

- Lastimanifest väljumisel (originaaldokumendi juurde laadimisega);

 

- ECS;

 

- OMF.

 

Laeva klaarimine väljumisel

 

- Munsterroll ja Laevapere varude deklaratsioon (kopeerimise võimalusega saabumise dokumendist; impordi võimalusega kokkulepitud formaadiga XML`st või XLS`st + käsitsi sisestamise võimalus eraldi ekraanivormi kaudu + järgnev ekspordi võimalus Excel`isse), lisaks veel ka skaneeritud dokumendi üleslaadimise võimalus;

 

- Reisijate nimekiri (kopeerimise võimalusega saabumise dokumendist; impordi võimalusega kokkulepitud formaadiga XML`st või XLS`st + käsitsi sisestamise võimalus eraldi ekraanivormi kaudu + järgnev ekspordi võimalus Excel`isse), lisaks veel ka skaneeritud dokumendi üleslaadimise võimalus.

 

- Laeva varude deklaratsioon (kopeerimise võimalusega saabumise dokumendist; impordi võimalusega kokkulepitud formaadiga XML`st või XLS`st + käsitsi sisestamise võimalus eraldi ekraanivormi kaudu + järgnev ekspordi võimalus Excel`isse), lisaks veel ka skaneeritud dokumendi üleslaadimise võimalus.

 

- Väljumise Ülddeklaratsioon (Süsteemi sisestatavatest andmetest automaatselt genereeritav), lisaks veel ka skaneeritud ÜD dokumendi üleslaadimise võimalus;

 

 

Süsteemis on realiseeritud LK´e dokumentide ( FAL3, FAL5, FAL6) printversioonide automaatne genereerimine (PDF). NB! Trükivormis on andmed  alati hetke seisuga.

 

Süsteemis on realiseeritud LK´e dokumentide (FAL3, FAL4 + FAL5, FAL6) eksport Excel`isse.

 

 

NB!

Juhul kui LK juurde on andmed üles laaditud skaneeritud originaaldokumendina ja samas on vastavad andmed Süsteemi sisestatud ka käsiti läbi vastava ekraanivormi (või XLS/XML/XLSX faili abil üles laaditud)  -  siis eelistab Süsteem digiallkirjastamise konteineri loomisel automaatselt skaneeritud dokumendi versiooni.

 

Samas juhul kui Süsteemi on LK juurde juba üleslaaditud Munsterrolli või Reisijate nimekirja XLS/XML formaadis dokumendid infobloki all "Ülddeklaratsioon", siis ei ole enam võimalik üles laadida vastavate dokumentide skaneeritud versioone infobloki alla "Skaneeritud dokumentide versioonid" (vastupidises järjekorras on võimalik - sellisel juhul säilub ka skaneeritud dokumendi fail).

 

NB! Skaneeritud dokumentide üles laadimiseks kokkuleppel lubatud ainult järgmistes formaatides skaneeritud dokumendid: PDF, TIFF, JPEG, PNG, JPEG, EPS (teiste dokumentide üleslaadimisel ilmub vastavasisuline Veateatis: veateatis2

 

 

nupp excel4   -   Süsteemi on Administraatori poolt üles laaditud nõutud formaadis XLS-failide vastavad mallid, mida Kasutajad saavad nupul klikkimiega alla laadida ja (vajadusel) kasutada  järgnevalt vajalike andmete sisestamiseks Süsteemi.

 

 

Dokumendid Saabumisel ekraanivormi, on infoblokki "Skaneeritud dokumentide versioonid" välja toodud dokumentide edastamise staatused (vt. lisaks selgitusi alamlõigust "Töölauad") :

graybul (hall RING-tähis) - saatmata.

bluebul (sinine RING-tähis) - saadetud.

bullyellow(kollane RING-tähis) - andmed muudetud (kuid uuesti saatmata).

redbul (punane RING-tähis) - tagasi lükatud, vähemalt ühe kontroll-Organisatsiooni poolt (konkreetset põhjust võimalik vaadata vastava RING-tähise alt kommentaaridest)