Veeteetasu määrade sisestamine

Navigation:  Süsteemi töö > Veeteetasu arvestamine >

Veeteetasu määrade sisestamine

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Veeteetasu määrasid saab sisestada Süsteemi ainult VA Finantstöötaja või Administraator.

 

Süsteemi sisestatakse seadusega kehtestatud veeteetasude määrad.

 

 

1. Sisene alamlõiku "Veeteetasu määrad" alalõigu alt "Administraator".

 

main_menu_administrator_water_fee

 

 

2. Sisesta andmed väljadele järgnevalt (kõik väljad täitmiseks kohustuslikud) :

 

Veeteetasu määrad (EUR) - koma ees max 1 number ja koma järel max 2 numbrit. Juhul kui koma järele numbreid ei sisestata, sisestab Süsteem automaatselt .00. Juhul kui koma järel sisestada rohkem numbreid, siis Süsteem ümardab selle automaatselt teise numbrini;

 

Veeteetasu max suurus ühe reisi kohta (EUR) - koma ees max 5 numbrit ja koma järel max 2 numbrit. Juhul kui koma järele numbreid ei sisestata, sisestab Süsteem automaatselt .00. Juhul kui koma järel sisestada rohkem numbreid, siis Süsteem ümardab selle automaatselt teise numbrini;

 

Tasumäära vähendamine (%)  - max 2 numbrit (koma kohta ei ole);

 

Tasumäära vähendamine (kordade eest) - max 3 numbrit (koma kohta ei ole);

 

3. Andmete sisestamisel/muutmisel "loe ekraan alati üle" enne salvestamist (Tab). Andmete salvestamiseks kliki järgnevalt nupule save või andmetest loobumiseks enne salvestamist kliki nupul menu5.

 

4. Veeteetasu määrade tabelisse vale suurusega parameetri sisestuse korral, tekib "kirje ülelugemisel" vastava lahtri ümber punane raam ja number ise muutub punaseks

 

 

VTMviga

 

 

 

 

Lisaks:

 

- juhul kui soodustused ei kajastu järgnevalt genereeritavas veeteetasu makseteatises või LK`des, siis sisene Süsteemi vastavatesse alalõikudesse ja sisesta puuduolevad konkreetse Laeva või Sadama parameetrid vastavatesse loenditesse või muuda need (samuti teosta vajadusel muudatused LK andmetes);

- veeteetasu soodustuste muutmist või veeteetasust vabastamist on VA Finantstöötajal või Administraatoril võimalik sisestada käsitsi ka otse LK sees (saki all "Laevakülastus", infoblokis "Veeteetasu");

- uusi veeteetasu määrade parameetreid saab juurde luua ainult Arendaja.