Veeteetasu võlglased

Navigation:  Süsteemi töö > Veeteetasu arvestamine >

Veeteetasu võlglased

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Makseteatiste nimekirjas asuvad spetsiaalsed filtrid kasutamiseks, millistega võimalik välja tuua seis veeteetasu võlgnevustega- ja samuti välja tuua maksetähtaja ületanud makseteatised. VA Finantstöötaja ja Administraatori õigustega kasutajatel võimalik seda teha nii Agendifirma kaupa kui korraga. Laevaagendi firma kasutajad näevad ainult oma Organisatsiooniga seotud vastavaid andmeid.

 

 

I veeteetasu võlgnevuste üldseisu vaatamine

 

- Sisene Makseteatiste nimekirja ja sisesta vajalik kuupäev filtri lahtrisse "Võlgnevuse summa seisuga", lahtrisse "Staatus" sisesta valikust klikiga "Vastuvõetud", lisaks võimalik valida lahtrisse "Laevaagent" kas soovid saada andmeid kõigi Agendifirmade kohta korraga (Kõik) või konkreetse agendifirma kohta.

 

Näidis: Makseteatiste nimekiri võlgnevuste osas (seisuga 23.07.2014)

 

MT10

- vastaval real klikkides võimalik siseneda konkreetse Makseteatise andmetesse (vt. näidist all)

 

Näidis: konkreetse Agendifirma Makseteatis

 

MT11

 

 

- lisaks võimalik siseneda võlgnevuse summa ekraanivormi, klikiga vastava rea lõpus asetsevale nupule nool, lahtris "Võlg"

 

MT12

 

 

II Maksetähtaja ületanud summade leidmine

 

Maksetähtaja ületanud summad värvuvad Makseteatiste nimekirjas automaatselt punaseks (vastavalt igaöisele andmevahetuse/kontrolli tulemusele EMDE ja SAP´i vahel).

 

Näidis:

 

MT13

 

Makseteatiste nimekirkast on võimalik Makseteatiste alusel välja tuua ainult maksetähtaja ületanud (võla)summad.

 

- Sisene Makseteatiste nimekirja ja sisesta vajalik kuupäev filtri lahtrisse "Võlgnevuse summa seisuga", lahtrisse "Staatus" sisesta valikust klikiga "Vastuvõetud", lisaks võimalik valida lahtrisse "Laevaagent" kas soovid saada andmeid kõigi Agendifirmade kohta korraga (Kõik) või konkreetse agendifirma kohta.

- aktiviseeri klikiga märkeruut "Ainult maksetähtaja ületanud "

 

 

Näidis: nimekiri ainult maksetähtaja ületanud Makseteatiste summadest

 

MT14