Veeteetasu makseteatiste vaatamine Agentide poolt

Navigation:  Süsteemi töö > Veeteetasu arvestamine > Veeteetasu arvestus liinilaeva asenduslaeva puhul > Liinilaeva asenduslaeva muutmine >

Veeteetasu makseteatiste vaatamine Agentide poolt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Laevaagendi firma kasutaja saab vaadata VA poolt väljastatud Veeteetasu makseteatiseid. Igale Agendile kuvatakse ainult tema Organisatsioonile loodud makseteatiseid. Agendil seal informatsiooni muuta ei ole võimalik (READ ONLY)

 

Vajadusel võimalik nimekirjad eksportida koheselt Excel´isse klikiga nupul "Saada Excel`isse" (salvesta andmed kasutatava tööjaama kõvakettale ja kasuta järgnevalt lisaks Excel´i võimalusi andmete muutmiseks). Töötab ka alamandmete juures (kliki 2X andmereal).

 

 

1. Sisene alamlõiku "Makseteatised", alalõigu alt "Peamine".

 

MTD

 

2. Kasuta vajaliku Makseteatise leidmiseks nimekirja päises asetseva filtri võimalusi:

- "Saadetud" - aktiveerimisel näitab ainult juba SAP´i saadetud Makseteatiseid;

- "Staatus" - valida klikiga saatus milliseid Makseteatiseid soovid vaadata, kas "Kõik" või "Vastuvõetud".

 

Filtri aktiveerimiseks kliki nupul otsi.

 

 

3. Makseteatise vormi sisenemiseks kliki nupul, nimekirja vastava rea alguses.

 

4. Juhul kui VA Finantstöötaja poolt saadetud makseteatis saab kinnituse SAP´ist (Staatus: Vastuvõetud), ilmub vastav .ddoc koos faili/de/ga Makseteatise vormi reale "Makseteatise DigiDoc". ANTUD DOKUMENT on Agendile veeteetasu maksumuse ametlikuks dokumendiks antud LK eest.

 

mtagent1