Veeteetasu jooksev info Agendile LK ekraanivormis

Navigation:  Süsteemi töö > Veeteetasu arvestamine > Veeteetasu arvestus liinilaeva asenduslaeva puhul > Liinilaeva asenduslaeva muutmine > Veeteetasu makseteatiste vaatamine Agentide poolt >

Veeteetasu jooksev info Agendile LK ekraanivormis

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Veeteetasu infoblokk on eraldi välja toodud Laevagendifirma kasutaja "Laevakülastus" ekraanivormile (READ ONLY), milles näha veeteetasu arvestus jooksvalt.

 

Agendil on võimalik otse LK sees teostada veeteetasu eelkalkulatsiooni, aga ainult hetkeni kuni LK seotakse Makseteatisega.

 

I veeteetasu Eelkalkulatsioon

 

- sisene vajalikku LK või loo LK (võib olla min mahus ja ka ilma andmeid salvestamata) ning kliki nupule "Eelkalkulatsioon" LK infobloki all "Veeteetasu".

 

Näidis: veeteetasu eelkalkulatsiooni teostamine

 

veeteetasu10

 

NB! Pärast seda kui VA Kasutaja kinnitab veeteetasu eelkalkulatsiooni või seob LK Makseteatisega - nupp "Eelkalkulatsioon" kaob koheselt Laevaagendi firma õigustega kasutaja ekraanilt (ning nupule "Trüki" klikkides hakkab genereeruma juba Ametlik veeteetasu printvorm, PDF).

 

 

Eelkalkulatsiooni printvorm (PDF)

 

- Eelkalkulatsiooni printvormi loomiseks kliki nupule "Trüki" LK infobloki all "Veeteetasu" (vt.eelnevat Näidist)

 

Näidis: veeteetasu Eelkalkulatsiooni printvorm

 

eelkalk printvorm

 

 

II Veeteetasu ametlik kalkulatsioon

 

Pärast seda kui LK seostakse Süsteemis mingi Makseteatisega - nupp "Eelkalkulatsioon" kaob koheselt ekraanilt (ning nupule "Trüki" klikkides hakkab genereeruma juba Ametlik veeteetasu printvorm, PDF).

 

- sisene vajalikku LK ja infoblokis "Veeteetasu" on avaldatud (READ ONLY) ametlik LK veeteetasu kalkulatsioon.

 

 

Näidis: Agendi ekraanivorm pärast LK sisestumist Makseteatisesse

 

mtagent

 

Veeteetasu kalkulatsiooni ametlikud andmed, soodustuste arvestus ja summa ilmuvad infoblokki alles pärast Süsteemis VA Finantstöötaja (või Administraatori) poolt vastava LK alusel Makseteatise genereerimist/loomist ja selle salvestamist. Samuti fikseeruvad seal kõik VA Finantstöötaja (või Administraatori) poolt järgnevalt vajadusel teostatud ja salvestatud veeteetasu korrigeeringud kuni Makseteatise vastuvõtmiseni/kinnitamiseni SAP´is.

 

Nupp greenarrow , otseliikumiseks LKlt selle kohta koostatud veeteetasu Makseteatise juurde (ilmub infoblokki alles pärast seda kui Makseteatis on vastuvõetud/kinnitatud SAP´is).

 

 

Ametliku veeteetasu kalkulatsiooni printvorm (PDF)

 

- Ametliku veeteetasu kalkulatsiooni printvormi loomiseks kliki nupule "Trüki" LK infobloki all "Veeteetasu" (vt.eelnevat Näidist)

 

Näidis: Ametliku veeteetasu kalkulatsiooni printvorm

 

 

ametlik kalk printvorm

 

 

Lisaks:

Laevaagendifirma kasutajale edastub e-postiga Süsteemist "Teade veeteetasu makseteatise saabumisest" (koos Makseteatise printvormiga) ainult juhul, kui tema Organisatsiooni Kontoadministraator on vastava kasutaja registreerinud nimetatud Teate (Tellimuse) saamisele.

 

 

NB! Veeteetasude arvestuse osas tekkivate küsimuste korral tuleb alati pöörduda otse VA raamatupidamisse.