Veeteetasu eelkalkulatsiooni kinnitamine VA poolt

Navigation:  Süsteemi töö > Veeteetasu arvestamine > Veeteetasu arvestus liinilaeva asenduslaeva puhul > Liinilaeva asenduslaeva muutmine > Veeteetasu makseteatiste vaatamine Agentide poolt >

Veeteetasu eelkalkulatsiooni kinnitamine VA poolt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Veeteetasu eelkalkulatsiooni saab Süsteemis vajadusel kinnitada ainult VA Finantstöötaja (või Administraator).

 

NÕUE: Veeteetasu eelkalkulatsiooni kinnitamiseks peab olema saadetud LK ATA ning teostatud veeteetasu eelkalkulatsioon.

 

 

Veeteetasu eelkalkulatsuiooni kinnitamine on võimalik ainult ennem LK sidumist Makseteatisega.

 

 

1. Sisene Süsteemi alamlõiku "Laevakülastused", läbi alalõigu "Peamine" menüüs.

 

2. Leia vajalik LK Laevakülastuste nimekirja kaudu. Kasuta vajaliku LK leidmiseks vajadusel filtrit nimekirja päises (andmete sisestamise abiks vt. alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus")

 

3. Sisene LK`sse, sakile "2.Laevakülastus"

 

Näidis: veeteetasu eelkalkulatsiooni kinnitamine VA Finantstöötaja poolt

 

precalcapp1

 

4. Teosta vajadusel LK´le veeteetasu eelkalkulatsioon klikiga nupule "Eelkalkulatsioon" infobloki all "Veeteetasu" (samas peaks see olema eelnevalt teostatud Laevaagendi firma kasutaja poolt). Salvesta oma tegevus klikiga nupul save.

NB! Nupp "Kalkuleeri ja kinnita" ilmub ainult juhul kui on saadetud ATA (vt. Näidist p.3).

 

5. Eelkalkulatsiooni kinnitamiseks kliki nupule "Kalkuleeri ja kinnita" (vt. Näidist p.3). Salvesta oma tegevus klikiga nupul save.

 

TULEMUS (vt. Näidist all):

- kõik andmed infoblokis "Veeteetasu" salvestuvad ja muutuvad READ ONLY;

- nupu "Kalkuleeri ja kinnita" asemel ilmub nupp "Eemalda kinnitus";

- infobloki alla "Veeteetasu" ilmub nupp "Trüki ametlik arvutus" (millelel klikkimisel ilmub VA poolt Eelkalkulatsiooni alusel kinnitatud /ametliku/ veeteetasu printvorm);

 

 

NB! Pärast eelkalkulatsiooni kinnitamist VA poolt ei ole Laevaagendi firma kasutajal võimalik enam muuta laeva parameetreid, mis mõjutavad veeteetasu arvestust (muutmise võimalus taastub pärast kinnituse eemaldamist VA poolt).

Pärast seda kui VA Kasutaja kinnitab veeteetasu eelkalkulatsiooni või seob LK Makseteatisega - nupp "Eelkalkulatsioon" kaob koheselt Laevaagendi firma õigustega kasutaja ekraanilt

 

Näidis: ekraanivorm VA kasutaja poolt kinnitatud veeteetasu Eelkalkulatsioonist

 

precalcapp2

 

 

 

Näidis: VA poolt Eelkalkulatsiooni alusel kinnitatud (ametliku) veeteetasu printvorm

 

precalcapp4