Veeteetasu arvestus liinilaeva asenduslaeva puhul

Navigation:  Süsteemi töö > Veeteetasu arvestamine >

Veeteetasu arvestus liinilaeva asenduslaeva puhul

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

LK´le vajadusel asenduslaeva sisestada saab ainult VA Finantstöötaja (või Administraator).

 

Laevale asenduslaeva Süsteemi kaudu määrata on võimalik AINULT kuni ATA sisestamiseni LK`es.

 

Muuta saab ainult asendusperioodi lõpu kuupäeva: juhul kui vajalik muuta asendusperioodi algkuupäeva, siis tuleb sisestada lisaks uus asendusperioodi rida, kus alguskuupäevaks sisestada vajalik eelnev kuupäev ja lõppkuupäevaks eelmine kuupäev eelnevast asenduse lõppkuupäevast.

 

 

 

1. Sisene Laevade nimekirja Süsteemis (alamlõiku "Laevad", peamenüü alalõigu alt "Peamine").

 

2. Konkreetse Laeva leidmiseks nimekirjast kasuta filtri parameetreid "Laeva nimi", "IMO/ENI number", "MMSI number", "Laeva tüüp", "Lisatud pargas" või "Lipuriik" (vt. "(c)ONE tarkvara lühikirjeledus", alamlõik "Abifunktsioonid", p.3 "Filtrid ja sorterid").

3. Sisene konkreetse Laeva andmetesse vastava andmerea alguses asetseva sisendnupule LKnupp klikkimisega. Süsteem kuvab ekraanile konkreetse Laeva andmete vormi.

 

Näidis: laeva andmete vorm (VA Finantstöötaja õigustega)

 

asendamine1

 

4. Asenduslaeva sisestamiseks kliki sakile "2.Asendamine":

 

Näidis: asenduslaeva sisestamine

 

asendamine2

 

NB! Laev mille andmetesse oled sisenenud, hakkab asendama laeva/laevu, millised valid valikust infobloki alt "Asenduslaev (hakkab asendama laeva/laevu)"

 

4.1. sisesta vajaliku rea väljale "Asenduslaev (hakkab asendama laeva/laevu)" soovitava laeva nimi või selle osa, millist hakatakse asendama ja vali järgnevalt avanevast valikust klikiga sobiv lahtrisse (vajadusel kasuta otsinguks EMDE Laevaregistrit, millesse sisenemine klikiga nupule search samal real);

4.2. sisesta vajaliku rea lahtrisse "Kuupäev alates" - antud laeva asenduse alguse kuupäev, kas käsitsi või kalender-funktsiooni abil.

4.3. sisesta vajaliku rea lahtrisse "Kuupäev kuni" - antud laeva asenduse lõppemise kuupäev, kas käsitsi või kalender-funktsiooni abil.

4.4. asenduslaeva kirje sisestamiseks kliki järgnevalt nupule "Lisa" all paremal.

4.5. laeva asenduse kinnitamiseks kliki kindlasti nupule "Salvesta" save aktiivses sessioonis või ekraanivormi päises vasakul (ja rea kirje muutub READ ONLY) või sellest loobumiseks nupule "Loobu sessioonist" loobuS (ja kirje rida kaob, säilub eelnenud andmete seis) .

4.6. laeva asenduse kirje rea eemaldamine nupuga delete vastava rea lõpus võimalik ainult kuni esimese asenduse ATA fikseerimiseni (pärast seda ilmub juba vastavasisuline veateatis).

 

Näidis: laeva asenduse määramine perioodiks

 

asendamine4

 

5. Laeva asenduse muutmise- või ennetähtaegse tühistamise protsessi vt. järgnevast alamlõigust "Asenduslaeva muutmine".

 

6. Asenduslaeva tühistamiseks (eemaldamiseks realt) kliki nupule delete vastava real lõpus.

 

NB! Asenduslaeva tühistada saab ainult kuni hetkeni kui LK seotakse esimese makseteatisega.

 

7. Järgmise asendatava laeva sisestamiseks ja asendusperioodi määramiseks, kliki jällegi nupule "Lisa" all paremal (NB! Konkreetsel perioodil saab ühel laeval korraga olla ainult 1 asenduslaev!)

 

 

 

 

Lisaks:

 

liinilaeva asendamisel teisega teostab Süsteem automaatselt veeteetasu kalkulatsiooni asenduslaeva parameetritele vastavalt;

LK´de arvu arvestus liinilaevade puhul: summeerib automaatselt kokku laeva ja asenduslaeva LK´ed aastas.

 

 

Selgituseks:

 

LK

Laev

Arvestus

Asendusperiood

1

A

1/6

A>B

2

A

2/6


3

B

3/6


4

B

4/6


5

A

5/6


6

C

1/2


7

A

1/2


8

A

2/2


9

B

6/6


10

B

2/2

B>C