Veeteetasu arvestamine

Navigation:  Süsteemi töö >

Veeteetasu arvestamine

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Veeteetasu teema jaotatud järgmisteks alamlõikudeks :

 

Veeteetasu määrade sisestamine;

Veeteetasu Eelkalkulatsioon ja Ametlik Veeteetasu kalkulatsioon+ nende printvormid;

Koondarvete genereerimine, makseteatiste käsitsi lisamine;

Koondarvete allkirjastamine ja saatmine SAP´i, vajadusel tühistaminei;

Makseteatise loomine, allkirjastamine ja saatmine SAP`i (koos manusega), vajadusel tühistamine;

LK´de käsitsi lisamine Makseteatisesse/eemaldamine Makseteatisest;

Makseteatises käsitsi Veeteetasu soodustuste seadistamine;

Veeteetasu makseteatiste vaatamine Agentide poolt (Veeteetasu eelkalkulatsioon);

Veeteetasu eelkalkulatsiooni kinnitamine VA poolt;

Veeteetasu arvestus liinilaeva asenduslaeva puhul;

Makseteatise printvorm;

Veeteetasu aruanded;

Lisaks on Administraatoril ja VA Finantstöötajal võimalik Laeva veeteetasust vabastada või normaalne veeteetasu arvestus taastada Laeva andmete kaudu

 

Veeteetasu arvestamine Süsteemis toimub automaatselt, vastavalt arvutamise algoritmi sisestatud tingimustele, mille aluseks seadusandlusega kehtestatud veeteetasu arvestamise nõuded (tasumäärad, tasumäära vähendamised, vabastused, LK parameetrid, regulaarliinid, jms). VA Finantstöötaja (või Administraator) saab Süsteemi kaudu käsitsi teostada veeteetasu arvestuse korrektuure, vastavalt konkreetsele vajadusele (samuti ka vabastada veeteetasust).

 

Veeteetasu arvestus toimub alles pärast Makseteatise loomist/genereerimist VA Finantstöötaja (või Administraatori) poolt Süsteemis.

 

Arvete loomine Süsteemis SAP´iga andmevahetuse alusel.

 

Regulaarliinide veeteetasu arvestus toimub Agendi poolt Süsteemi sisestatud LK´des regulaarliini märkeruudu aktiveerimise- ja tema poolt loodud Sõidugraafikute alusel ning seadusega määratud vastava arvestuskorra alusel.

 

Laevaagendifirma kasutajale edastub e-postiga Süsteemist "Teade veeteetasu makseteatise saabumisest" (koos Makseteatise printvormiga) ainult juhul, kui tema OrganisatsiooniKontoadministraator on vastava kasutaja registreerinud nimetatud Teate (Tellimuse) saamisele.

 

 

Süsteem ei sisalda täiskalendrit (süüsteem arvestab küll nädalavahetuseid, kuid ei oska arvestada pühasid) - maksekuupäevad korrigeerib vajadusel käsitsi VA Finantstöötaja.

 

 

Kõik Laevaagendi firma kasutajad näevad nimekirjas ainult oma Organisatsiooni LK´dega seotud makse- ja kreeditmakseteatiseid;

Kõik Lihtsustatud LK kasutajad näevad samuti nimekirjas ainult oma Organisatsiooni LLK´dega seotud makse- ja kreeditmakseteatiseid (juhul kui sellised peaksid tekkima);

VA Finantstöötaja (ja Administraator) näeb nimekirjas kõigi Agendifirmade makse- ja kreeditmakseteatiste informatsiooni (võimalik valida nii kõiki korraga kui ka Agendi kaupa vaadet).

kõik Aruanded ja nimekirjad võimalik saata Excel`isse (nupuga "Saada Excel`isse) ja jätkata andmete salvestamisel nende formeerimist Excel`i vastavate võimalustega.

 

Näidis: Makseteatiste nimekiri

 

MTnimekiri2