Väljumise ülddeklaratsioon

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > LK loomine > Väljumise dokumentide vormistamine >

Väljumise ülddeklaratsioon

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ülddeklaratsiooni andmete sisestamine Süsteemi toimub Laevaagendi firma kasutaja (või ka Administraatori) poolt:

 

1. skaneeritud dokumendi üles laadimisega Väljumise Ülddeklaratsiooni ekraanivormi kaudu. Vajadusel sisestada käsitsi juurde puuduvad andmed infobloki "Ülddeklaratsioon" andmeväljadele: "Munsterroll", "Reisijate arv", "Alla 12-aastaste laste arv", "Piletita reisijad", "Seisuaja pikkus" ja lisaks ka väljadele "Reisi lühikirjeldus", "Kapteni nimi", "Lasti lühikirjeldus" (juhul kui need ei ole eelnevalt sisestunud) ning väljale "Märkused". Väljad "Agent", "Väljumise kuupäev ja kellaaeg" ja "Esindaja" täituvad LK andmetest automaatselt (READ ONLY) ;

2. või siis genereerub ÜD LK juurde käsitsi erinevate ekraanivormide kaudu sisestatud vastavatest andmetest;

3. või siis kombineeritud variandiga p.1 ja p.2.

 

 

 

1. väljumise Ülddeklaratsiooni skaneeritud dokumendi sisestamiseks LK´e juurde:

 

1.1. Sisene Süsteemi alamlõiku "Laevakülastused", läbi alalõigu "Peamine" menüüs.

 

1.2. Leia vajalik LK Laevakülastuste nimekirja kaudu. Kasuta vajaliku LK leidmiseks vajadusel filtrit nimekirja päises (andmete sisestamise abiks vt. alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus")

1.3. Sisene LK`se vastava rea alguses paikneva nupu LKnupp kaudu nimekirjas ja sealt sakile "Dokumendid" Väljumisel".

 

Näidis: skaneeritud ÜD dokumendi sisestamine LK juurde

 

YDv1

 

 

NB! Juhul kui infobloki "Ülddeklaratsioon" andmeväljad Munsterroll" või "Reisijate arv", "Alla 12-aastaste laste arv", "Piletita reisijad", "Laeva varude deklaratsioon" andmed sisestatakse käsitsi, peab LK juurde olema üles laaditud vastavalt Munsterrolli ja/või Reisijate nimekirja skaneeritud dokumentide versioon (vastasel juhul ilmub dokumentide digiallkirjastamisel vastavasisuline veateatis).

 

Näidis: skaneeritud ÜD dokument üles laaditud väljumise dokumentide juurde ("Munsterrol ja laevapere deklaratsioon" ning "Laeva varude deklaratsioon" juurde üles laaditud XLS failidena,  lisaks skaneeritud failina üles laaditud Reisijate nimekiri ja andmed sisestatud vajalikele väljadele käsitsi)

 

YDv2

 

 

NB! Skaneeritud dokumentide üleslaadimiseks kokkuleppel lubatud ainult järgmistes formaatides skaneeritud dokumendid: PDF, TIFF, JPEG, PNG, JPEG, EPS (teiste dokumentide üleslaadimisel ilmub vastavasisuline Veateatis: veateatis2

 

1.4. Vajadusel kasuta väljumise ÜD üles laadimiseks skaneeritud dokumendina, järgmist Süsteemis loodud võimalust:

 

-  sisesta "Dokumendid" Väljumisel ekraanivormi kaudu vajalikud LK´e andmed ja järgnevalt trüki välja väljumise ÜD printvorm ( vt. tegevusijärgmisest alamlõigust "Väjumise Ülddeklaratsiooni pirntvorm"), allkirjasta see käsitsi ja laadi järgnevalt LK´e juurde üles vastavalt p.1 kirjeldatule.  

 

 

 

2. väljumise ÜD genereerimiseks Süsteemi käsitsi sisestatud LK andmetest:

 

2.1. sisesta vajalikud andmed LK juurde käsitsi erinevate ekraanivormide kaudu või kasuta andmete sisestamiseks loodud XLM/XLS/XLSX failide üleslaadimise võimalusi:

 

- vt. tegevusi eelnevast alamlõigust "Munsterrolll väjumisel"

 

- vt. tegevusi eelnevast alamlõigust "Reisijate nimekiri väljumisel"

 

- vt. tegevusi eelnevast alamlõigust "Laeva varude deklaratsioon väljumisel"

 

 

3. Lisaks on võimalik ÜD andmed LK juurde sisestada kombineerides p.1 ja p.2 toodud võimalusi. Sealjuures tuleb arvestada järgnevaga:

 

NB! Juhul kui Süsteemi on LK juurde juba üleslaaditud Munsterrolli või Reisijate nimekirja XLS/XML formaadis dokumendid infobloki all "Ülddeklaratsioon", siis ei ole enam võimalik üles laadida vastavate dokumentide skaneeritud versioone infobloki alla "Skaneeritud dokumentide versioonid" (vastupidises järjekorras on võimalik - sellisel juhul säilub ka skaneeritud dokumendi fail).

 

Samas juhul kui LK juurde on eelnevalt andmed üles laaditud skaneeritud dokumendina ja samas on vastavad andmed Süsteemi sisestatud järgnevalt ka käsitsi läbi vastava ekraanivormi (või XLS/XML/XLSX faili abil üles laaditud)  -  siis eelistab Süsteem digiallkirjastamise konteineri loomisel automaatselt skaneeritud dokumendi versiooni.