Vabastuste nimekiri

Navigation:  Süsteemi osad > Alalõik Peamine >

Vabastuste nimekiri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Funktsionnalsus "Vabastuste nimekiri" asub Peamenüü alalõigu all "Peamine".

 

Loodud funktsionaalsusega on koondatud kõik Laevade vabastused kokku nimekirjana ühtsesse tabelisse. Kasutamisõigused antud: VA Kasutajale, Administraatorile (Arendaja poolt seadistatav).

 

Antud funktsionaalsuse abil võimalik vabastuste sisestamine/eemaldamine kõikidele Laevadele korraga ühtsest kohast.  Samas igale Laevale eraldi saab jätkuvalt vabastuseid sisestada/vabastuseid eemaldada konkreetse Laeva andmete saki "Vabastused" kaudu (vt. Alalõik Peamine > Laevakülastused ja teated > Laev > Vabastused) - sisuliselt tegemist samade infoblokkidega erinevates ekraanivormides  (vt. samast ka Vabastuste nimekirja väljade kirjeldust: antud nimekirjas  juures üks lisaväli - "Laev" e. antud lahtrisse sisestub/sisestatakse konkreetse Laeva nimi, millist  vabastus puudutab. SAMAS alamlõigus kirjeldatud ka vabastuse andmete  sisestus, -saatmine/-muutmine/-tühistamise, -statuused, jm teemaga seonduv informatsioon punktides 4-10)

 

 

 

Näidis: Vabastuste nimekirja ekraanivorm

 

exemptions

bluemin - nupp veel salvestamata andmete eemaldamiseks ühe rea lahtritest korraga

 

NB! Juhul kui vabastuse andmeid mitte salvestada või kustutada käsitsi ID-number ja järgnevalt salvestada, ilmub selle rea lahtrisse "Exemption ID"   tähis * (uut ID-numbrit võimalik sisestada ja salvestada käsitsi). Numbri unikaalsuse kontroll!

Laeva andmete vabastuste ekraanivorm on sama, mis LK´s oleva Laeva vabastuste ekraanivorm  - andmete salvestamisel sisestuvad vabastused AINULT veel sulgemata LK´desse e.vabastused ei sisestu juba suletud LK´de andmetesse.

 

NB! Tühistatud Vabastused kaovad automaatselt "Vabastuste nimekirjast" ja Tühistatud staatusega Vabastus salvestub ainult vastava Laeva andmete vabastustes.

 

Realiseeritud on vabastuste nimekirja eksport XLS´isse  - klikiga nupul  "Saada Excel`isse" genereerub XLS fail nimekirja hetke  seisuga.

 

Vabastuste saatmine SSN´i - sõnum MS2SSN_Exemption_Not.xml