Vabastused

Navigation:  Süsteemi osad > Alalõik Peamine > Laevakülastus ja teated > Laev >

Vabastused

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Laevale võimalik Süsteemi kaudu läbivalt sisestada järgnevaid vabastusi:

- vabastus veeteetasust;

- vabastus ISSC andmete esitamisest;

- lisaks võimalik määrata erandeid, mis vabastavad Laeva Eelteate-, Jäätmete teate-, Ohtliku kauba teate- või Turvalisuse teate edastamisest.

 

NB! Laevale salvestatud jooksvad vabastused sisestuvad automaatselt ka uutesse loodavatesse LK´desse

 

Vabastuste sisestamise õigused on ainult järgmistel rollidel: VA Kasutaja, VA Finantstöötaja (ja samuti ka Administraator). Laevaagendi firma kasutaja rolliga saab ainult sisestatud vabastusi vaadata, Laeva andmete saki alt "Vabastused" (READ ONLY).

 

Erinevate vabastuste sisestamiseks Laevale sisene kliki alamsakile "Vabastused" Laeva andmetes (vt. Näidist all).

 

Kõikide Laevade andmetesse sisestatud vabastused koondatakse Süsteemi läbivalt järgnevalt loodud ühtsesse "Vabastuste nimekiri" tabelisse (vastav funktsionaalsus loodud ainult Administraatori ja VA kasutaja õigustega kasutajatele alalõigu alla "Peamine" (vt. tegevuseid alalõigust: "Süsteemi osad" > "Peamine" > "Vabastuste nimekiri").  "Vabastuste nimekirja" päises juures lisalahter "Laev" , mille alla toodud välja laevade nimed, millise kohta konkreetse rea vabastus kehtib.

 

 

 

 

SISENE Laeva andmete sakile "4.Vabastused":

 

Näidis: vabastuste funktsionaal laeva andmetes (Administraatori õigustega ekraanivorm)

vabastused

bluemin - nupp veel salvestamata andmete eemaldamiseks ühe rea lahtritest korraga

 

 

1. Laevale Veeteetasust vabastuse sisestamine /eemaldamine läbivalt

 

Näidis: laeva vabastus veeteetasust

 

vabastused1

 

- avanevas ekraanivormis kliki valikust "Veeteetasu" sobiv kirje 10-st lahtrisse (algne valiku parameeter "ei ole valitud");

- salvesta oma tegevus klikiga nupul save.

 

 

 

1.1. Laevalt Veeteetasust vabastuse eemaldamiseks

 

- kliki Laeva andmetes sakil "Vabastused", valikust "Veeteetasu" vali parameeter "ei ole valitud" - (joonis p.1)

 

- salvesta oma tegevus klikiga nupul save.

 

Lisaks:

- veeteetasust vabastatud laevaga LK loomisel, sisestub vabastus veeteetasu arvestuse ekraanivormi valikusse LK salvestamisel automaatselt (sarnaselt vabastuse eemaldamisel, valikust "Veeteetasu" valitakse parameeter "ei ole valitud", kaob vabastus LK`est samuti automaatselt);

 

 

 

2. Laeva vabastamiseks ISSC andmete esitamisest

 

- aktiviseeri märkeruut real "ISSC ei ole vajalik"

 

Näidis: laeva vabastamine ISSC andmete esitamisest

 

ISSCnot

- salvesta oma tegevus klikiga nupul save.

 

Lisaks:

- ISSC andmete esitamisest vabastatud laevaga LK loomisel, sisestub vabastus LK andmete juurde automaatselt (sarnaselt vabastuse eemaldamisel - kaob LK´est samuti automaatselt);

P.S. Antud Vabastuse sisestamise võimalus dubleeritud ka Laeva andmetesse (infoblokki "VA kontroll")

 

2.1. Laevale antud ISSC andmete esitamise vabastuse eemaldamiseks läbivalt

 

- kliki Laeva andmetes sakil "Vabastused", desaktiveeri märkeruut "ISSC ei ole vajalik" - (vt. Näidist p.2)

 

- salvesta oma tegevus klikiga nupul save.

 

 

 

3. Laeva vabastamine lootsi tellimise vajadusest

P.S. Antud Vabastuse sisestamise võimalus dubleeritud ka Laeva andmetesse (infoblokki "VA kontroll")

 

- aktiviseeri märkeruut real "Lootsimisest vabastatud"

 

Näidis: laeva vabastamine lootsi tellimise vajadusest

vabastused2

- salvesta oma tegevus klikiga nupul save.

 

Lisaks:

 

- lootsi tellimuse esitamisest vabastatud laevaga LK loomisel, sisestub vabastus LK andmete juurde automaatselt (sarnaselt vabastuse eemaldamisel - kaob LK´est samuti automaatselt);

 

 

3.1. Laevale antud lootsi tellimise vabastuse eemaldamiseks läbivalt

 

- kliki Laeva andmetes sakil "Vabastused", desaktiveeri märkeruut "Lootsimisest vabastatud" - (vt. Näidist p.3)

 

- salvesta oma tegevus klikiga nupul save.

 

 

4. Erandite sisestamine Laeva andmetesse, mis vabastavad Laeva Eelteate-, Jäätmete teate-, Ohtliku kauba teate- või Turvalisuse teate edastamisest määratavaks perioodiks

 

Näidis: ekraanivorm Laeva vabastuste sisestamiseks

 

exemptions2

 

Tabeli väljade kirjeldus:

Exemption ID (käsitsi muudetav) - UNIKAALNE  Vabastuse ID number genereerub automaatselt igale konkreetsele vabastusele koheselt pärast andmete salvestamist;

IMO/ENI number (arvväli) - sisestub automaatselt Laeva andmetest konkreetse vabastuse salvestamisel (juhul kui sisestatud), READ ONLY;

Lipuriik (tekstiväli)          -  sisestub automaatselt Laeva andmetest konkreetse vabastuse salvestamisel, READ ONLY;

Vabastuse tüüp*(valik)         - valikus 4 vabastust (Vabastatud eelteate saatmisest; Vabastatud jäätmete teate saatmisest; Vabastatud ohtliku kauba teate saatmisest; Vabastatud turvalisuse teate saatmisest).NB! ANTUD VÄLI on                         vabastuse sisestamisel kohustuslik ;

Vabastuse sadam (valik)  - Rahvusvaheline sadamate loend (sisesta väljale sadama nimetus või selle osa või LOCODE), NB! Juhul kui sadamat mitte valida - kehtib sisestatud vabastus kõikides Eesti sadamates;

Marsuut (valik) -  ;

Organisatsioon (ISM vastutav) (tekstiväli) - sisestub automaatselt laeva andmetest või LK turvalisuse info andmetest (vajadusel siin käsitsi  muudetav);

Kuupäev alates* (kalender-funktsioon) - vabastuse kehtivuse alguse kuupäev (sisestada käsitsi või kalender-funktsiooni abil). NB! ANTUD VÄLI on vabastuse sisestamisel kohustuslik ;

Kuupäev kuni (kalender-funktsioon)  - vabastuse kehtivuse lõppkuupäev (sisestada käsitsi või kalender-funktsiooni abil);

Kommentaar (tekstiväli) - tekstiväli vabastuse juurde kommentaaride sisestamiseks (vajadusel).

 

Tabeli päises asetseb filter koos parameetritega. Filtri käivitamiseks kliki nupul filtrinupp tabeli päises.

 

 

5. Vabastuste sisestamine:

 

5.1. vali klikiga valikust "Vabastuse tüüp" sobiv kirje lahtrisse

 

5.2. vali klikiga valikust "Vabastuse sadam" sobiv kirje lahtrisse

 

5.3. sisesta väljale sadama nimi või selle osa või LOCODE ja vali klikiga valikust "Marsuut" sobiv/ad kirje/d lahtrisse

 

5.4. Laeva andmetest automaatselt sisestuvad andmed lahtrisse Organisatsioon (ISM vastutav) - vajadusel muuda käsitsi

 

5.5. sisesta lahtrisse "Kuupäev alates" vastava vabastuse algkuupäev kalender-funktsiooni abil või käsitsi;

 

5.6. sisesta lahtrisse "Kuupäev kuni" vastava vabastuse lõppkuupäev kalender-funktsiooni abil või käsitsi;

NB! Üks kuupäevadest väljadele "Kuupäev alates" või "Kuupäev kuni" peab olema sisestatud (vastasel juhul ilmub veateade).

 

5.7. sisesta (vajadusel) väljale "Kommentaar" vajadusel käsitsi kommentaarid.

 

 

 

6. Vabastuse lisamine

NB! Vabastust saab lisada ainult juhul kui sisestava vabastuse kõik vajalikud lahtrite andmed on sisestatud, vastasel juhul ilmub veateade.

 

6.1.  kliki nupul "Lisa vabastus" tabeli all paremas ääres.

 

6.2. salvesta andmed nupuga save

NB! Juhul kui vabastuse andmeid algsel sisestamisel ilmub selle rea lahtrisse "Exemption ID"   tähis *. ID-numbrit võimalik sisestada/muuta ja salvestada ka käsitsi. Numbri unikaalsuse kontroll!

Laeva andmete vabastuste ekraanivorm on sama, mis LK´s oleva Laeva vabastuste ekraanivorm  - andmete salvestamisel sisestuvad vabastused AINULT veel sulgemata LK´desse e.vabastused ei sisestu juba suletud LK´de andmetesse.

 

 

7. Vabastuse saatmine:

 

Näidis:

exemptions3

7.1. sisene konkreetse Vabastuse andmetesse klikiga nupul exemptionsNupp vastava rea alguses

 

Näidis:

 

exemptions4

 

NB! Selleks, et saata Vabastuse andmed SSN´i peavad olema sisestatud kõik SSN´i poot nõutud andmed, vastasel juhul ilmub ekraanile veateatis  

exemptionsviga

 

7.2. Kliki nupul "Saada" ekraanivormi all paremal pool ja andmete edastumisel muutub  kirje Staatus real (samuti ka nimekirja vastavas lahtris) "Saadetud" ning samale reale ekraanivormis fikseerub täpne saatmise aeg.

 

Näidis:

exemptions5

 

8. Vabastuse muutmine:

 

8.1. sisene konkreetse Vabastuse andmetesse klikiga nupul exemptionsNupp vastava rea alguses

 

8.2. teosta vajalikud muudatused andmetes ja salvesta need klikiga nupul save. Vastavalt sellele muutub antud vabastuse Staatuse kirje - "Muudetud" e. Vabastuse andmed muudetud, kuid muudatuse SSN`i edastamata.

 

Näidis

exemptions6

 

 

8.3. SELLEKS, et uued andmed edastuksid SSN´i tuleb need uuesti saata, vastavalt tegevustele mis kirjeldatud eelnevas p. 7.

 

 

 

9. Vabastuse tühistamine  vt. Näidist p.4.)

9.1. variant 1: kliki nupul delete nimekirja vastava kirje rea lõpus  ja rea staatuse lahtrisse ilmub kirje "Tühistatud" (nupp delete kaob rea tagant). Järgnevalt rea andmed READ ONLY (samuti fikseerub tühistamise aeg ja staatus vastava ekraanivormi sees, vt. p9.2.).

 

9.2. variant 2: sisene vastava Vabastuse ekraanivormi ja kliki nupul "Tühista" ekraanivormi all vasakul pool (vt. Näidist allpool) NB!Tühistamine vormi sees toimub koheselt (dialoogi andmete tühistamisest loobumise kohta  -  ei ilmu).

- nupud "Tühista" ja "Saada" kaovad ekraani vormi alt

- andmed vormis koheselt READ ONLY

- Vabastuse Staatus vabastuse vormis muutub - "Tühistatud" ja samale reaale fikseerunb ka täpne tühistuse aeg ning sisend tühistaja andmetesse tel.

 

Näidis:

 

exemptions7

 

 

 

NB! Tühistatud Vabastused kaovad automaatselt "Vabastuste nimekirjast" ja Tühistatud staatusega Vabastus salvestub ainult vastava Laeva andmete vabastustes.

 

 

10. Vabastuste staatused:

 

"Ei ole saadetud"        - vabastuse andmed võivad olla sisestatud, kuid SSN´i saatmata

 

"Saadetud"                - vabastuse andmed sisestatud ja SSN´i saadetud (SSN´i)

 

"Tühistatud"                - vabastus tühistatud (NB! Juhul kui tühistatakse/kustutatakse veel SSN´i saatmata Vabastus  -  kaob see lihtsalt nimekirjast)

 

"Muudetud"                - vabastuse sisestatud/saadetud andmed on muudetud, kuid järgnevalt uuesti saatmata (fikseerub ainult eelnevalt SSN´i juba saadetud Vabastuse juurde)

 

Näidis:

 

exemptstatus

 

 

LISAKS:

- JUHUL kui vabastuste andmed sisestatakse "Vabastuste nimekirja" ekraanivormi kaudu, sisestuvad need automaatselt ka iga konkreetse Laeva vabastuste andmete ekraanivormi.