Vaba LK omaks määramine Agendi poolt

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > LK loomine >

Vaba LK omaks määramine Agendi poolt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Laevaagendi firma kasutajal on võimalik määrata Vaba LK omaks vajadusel ka otse vastava LK sees.

Laevaagendi firma Kasutaja ei saa muuta Terminali kasutaja poolt sisestatud LK andmeid ennem, kui ta ei ole LK´d"enda omaks võtnud" (enne seda andmed tema jaoks LK´des READ ONLY).

 

 

1. Leia vajalik LK Laevakülastuste nimekirja kaudu. Kasuta vajaliku LK leidmiseks vajadusel filtrit nimekirja päises (andmete sisestamise abiks vt. alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus")

 

LKfilter

2. Sisene LK vastava rea alguses paikneva nupu LKnupp kaudu, sakk "2.Laevakülastus":

 

LK omaks määramiseks kliki infoblokis "Laeva saabumisaja kohta" nupul "Määra omaks"

 

vabastaLK2

 

 

ja Süsteem täidab automaatselt vormis lahtri "Laevaagent" ning infoblokki ilmub nupp "Vabasta LK" (vt. tegevusi LK vabastamiseks järgmisest alamlõigust "LK vabastamine")

 

vabastaLK

 

3. Salvesta oma tegevus nupuga save ja antud LK salvestub LK´de nimekirja juba sinu Organisatsiooni poolt agenteeritava LK´na.

 

 

Lisaks:

Agendil on võimalik Vaba LK omaks määrata ka otse LK´de nimekirjas (vt. selgitust punkti all "Erijuhus", eelmises alamlõigus "Uue LK lisamine Agendi poolt")

 

NB! Pärast ATA sisestamist ei ole võimalik enam LK`st vabastada (nupp "Vabasta LK" kaob ekraanilt), pärast seda võimalik ainult LK tühistamine vajadusel. Juhul kui LK`el on Väljumisel teine Agent, siis sama juhul kui sisestatud ATD.