Uue sõidugraafiku loomine

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > Sõidugraafikud >

Uue sõidugraafiku loomine

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Sõidugraafiku loomise õigus Süsteemis on Laevaagendi firma kasutajal ja samuti ka Administraatoril.

 

Sõidugraafiku alusel hakkab Süsteem LK´sid ette genereerima : kõik parameetrid kopeeritakse mallilt, kuupäevad aga arvestatakse välja automaatselt (hetkel sisestatud algselt 7 päeva ette ja järgnevalt 1 päeva kaupa ette). Sõidugraafikute genereerimine toimub automaatselt, öösel.

 

Juhul kui laev käib Eesti sadamas mitu korda päevas, tuleb iga sisenemise kohta luua eraldi Sõidugraafik.

 

 

1. Sisene alamlõiku "Sõidugraafikud" läbi alalõigu "Seaded" ja avaneb olemaolevate Sõidugraafikute nimekiri koos parameetritega.

graafik

2. Uue Sõidugraafiku loomiseks kliki nupule "Luua uus sõidugraafik", nimekirja all paremas ääres ja avaneb ekraan uue Sõidugraafiku loomiseks.

graafik2

3. Sõidugraafiku loomise aluseks on 2 varianti (vt. joonist p.3):

 

I - kasutada uue Sõidugraafiku aluseks mõnda olemas olevat Laeva nimekirjast:

- kasuta sobiva Laeva leidmiseks tabeli päises asetsevat filtrit (andmete sisestamise abiks (vt. alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus")

- Laeva leidmisel, kliki nupul "Kasuta seda" nimekirja vastava rea lõpus ja avaneb ekraanivorm uue Sõidugraafiku sisestamiseks (vt. näidet valitud laevaga "Star" p.4ll).

 

 

graafik5

 

 

 

 

II - või luua jooksvalt uus Laev Süsteemi ja kasutada seda uue Sõidugraafiku loomisel, milleks

- kliki nupule "Luua uus laev" nimekirja all paremas ääres ja Süsteem avab vormi uue Laeva andmete sisestamiseks (vt. tegevuseid alalõigust "Laevade loetelu (Laevaregister)" > "Uue laeva lisamine Süsteemi")

- pärast Laeva andmete vormi täitmist (salvestamiseks peavad olema täidetud vähemalt vormi nõutud väljad), kliki uue LK sisestamiseks nupule "Kinnitan ja jätkan" vormi all ning sisestatud Laeva andmed salvestuvad saki alla "1.Laev" Sõidugraafiku vormis.

 

 

 

4. Täida Sõidugraafiku vorm, saki all "2.Laevakülastus":

 

Infoblokk "Laevakülastuse kohta" väljadega

- "Sihtsadam" - sisesta väljale sadama nimi või selle osa, ja vali ilmuvast valikust klikiga sobiv lahtrisse (nõutud väli);

- "Eeldatav saabumise aeg/ETA" - sisesta lahtrisse sadamasse saabumise eeldatav aeg, kas käsitsi või kalender-funktsiooni abil (nõutud väli)

- "Kapteni nimi" - sisesta kapteni nimi (tekstiväli)

- "Puksiirilaeva firma" - vali valikust vajalik (vajadusel)

- "Pukseerimise nõuded" - sisesta tekst (vajadusel) (suur tekstiväli)

 

Infoblokk "Laeva saabumisaja kohta" väljadega

- "Laevaagent" - täitub automaatselt

- "Lähtesadam" - sisesta väljale sadama nimi või selle osa, või siis sadama kood või selle osa ja vali klikiga lahtrisse sobilik

- "Rannikuala" - sisesta väljale sadamaga seotud rannikuala (vt. tegevusi allpool p. 5 "Rannikuala andmete sisestamine")

-"ETD eelmisest sadamast" - sisesta lahtrisse eelmisest sadamast lahkumise aeg, kas käsitsi või kalender-funktsiooni abil

 

Infoblokk "Laeva väljumisaja kohta" väljadega

- "Agent väljumise" - algselt sisestub sinna Sinu organisatsiooni nimi ( vajadusel käsitsi muudetav valikust)

- "Eeldatav väljumise aeg" - sisesta lahtrisse eeldatav sadamast lahkumise aeg, kas käsitsi või kalender-funktsiooni abil

- "Järgmine sadam" - sisesta väljale sadama nimi või selle osa, või siis sadama kood või selle osa ja vali klikiga lahtrisse sobilik

- "Rannikuala" - sisesta väljale sadamaga seotud rannikuala (vt. tegevusi allpool p.5 "Rannikuala andmete sisestamine")

- "Järgmise sadama ETA" - sisesta lahtrisse eeldatav järgmisse sadamasse saabumise aeg, kas käsitsi või kalender-funktsiooni abil .

 

Täida eelnevalt ära Infoblokk "LKE" väljadega (vt. näidist all)

- 1 - LKE number

- "Laeva asukoht" - sisesta valikust klikiga lahtrisse sobiv Objekt (valikusse juba grupeeritud ainult vastava sadamaga seotud maa- ja merepunktid);

- "Terminal" - sisesta valikust klikiga lahtrisse sobiv Objekt (valikusse juba grupeeritud ainult vastava sadamaga seotud terminalid);

- "Planeeritud operatsioonid" - sisesta valikust klikiga lahtrisse sobiv operatsioon;

- "Planeeritud tööd" - sisesta tööde kirjeldus vaba tekstina.

P.S. LKE juurde lisamise vajadusel (mitmeetapilise LK korral), kliki nupule plus "LKE" infobloki päises ja infoblokki lisandub alla juurde uus LKE rida.

 

 

Viimasena täida Infoblokk "Graafik"

- "Kehtib alates"  - sisesta sõidugraafiku kehtivuse alguse aeg, kas käsitsi või kasutades selleks kalender-funktsiooni (algav vähemalt järgmisest päevast);        

- "Kehtib kuni" - sisesta sõidugraafiku kehtivuse aeg, kas käsitsi või kasutades selleks kalender-funktsiooni;

- "Nädalapäevad" - kliki väljal "Nädalapäevad" ja järgnevalt vali avanevas lisafunktsioonis klikiga vajalikel nädalapäevadel vormi vajalikud Laeva sisenemise nädalapäevad. Sobivusel kliki lõpuks nupul "OK" , mittesobivusel nupul "Cancel". Sarnaselt võimalik graafikut enne salvestamist ka jooksvalt muuta.

 

 

graafik6

 

 

 

Salvesta Sõidugraafik nupuga save

 

5. Kõik Süsteemi poolt konkreetse sõidugraafiku alusel genereeritavad LKd on lisaks nähtavad ka Sõidugraafiku ekraanivormi saki all "3.Loodud laevakülastused".

 

 

LISAKS:

 

- Laeva vahetamine loodud Sõidugraafikus ei ole Süsteemis võimalik.

- vaata lisaks kirjeldust alamlõigust: Süsteemi osad > Laev (sealt välja "Lisatud pargas"** kirjeldust)