Uue sadama andmete lisamine

Navigation:  Süsteemi osad > Alalõik Loetelud > Kohanimeloendid > Sadamad > Sadam >

Uue sadama andmete lisamine

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ainult Administraator või Registrihaldur saab lisada/muuta Sadamate loetelu andmeid.

 

1. Sisene alamlõigule "Sadamad", läbi alalõigu "Loetelud" > "Kohanimeloendid".

Uue sadama lisamiseks kliki nupule plus Sadamate nimekirja päises.

 

Avaneb ekraanivorm uue Sadama andmete sisestamiseks.

 

Sakk "1.Sadam": sisesta andmed vajalikele väljadele, vastavalt välja andmetüübi võimalustele

 

uussadam

 

 

Välja nimetus

Tüüp

Kohustuslik

Kirjeldus

UN/LOCODE

tekstiväli


Sadamale ÜRO poolt omistatud rahvusvaheline kood

Rahvusvaheline nimetus

tekstiväli

X

Sadama nimi inglise keeles NB! Sadama nimetuse käsitsi sisestamisel, tuleb KINDLASTI nimetuses esinevate mõlematpidi sulu ette ja taha ning samuti ka kaldkrpiipsu ette ja taha, sisestada käsitsi tühikud (muidu ei tööta nende sadamate otsing Süsteemis  korrektselt).

Kohalik nimetus

tekstiväli

 

Sadama nimi/nimed riigikeeles   NB! Sadama nimetuse käsitsi sisestamisel, tuleb KINDLASTI nimetuses esinevate mõlematpidi sulu ette ja taha ning samuti ka kaldkrpiipsu ette ja taha, sisestada käsitsi tühikud (muidu ei tööta nende sadamate otsing Süsteemis korrektselt).

Riik

rippvalik

X

Riik, kus sadama asetseb ( valida klikiga Riikide loetelust Süsteemis)

Sadama piirkond

rippvalik

 

Piirkond kus sadam asetseb. Vajalik sisestada valikust VA Finantstöötaja poolt selleks, et veeteetasu

arvestustes korrektselt kajastada veeteetasu soodustust. Piirkonnad: Soome lahe idaosa; Soome lahe

lääneosa; Lääne-Eesti; Liivi lahe.

Lootsipiirkond / Reid

valik

 

iga sadam on seotud reidiga. Sisesta valikust klikiga sobiv lahtrisse

Omanik

tekstiväli


Sadama omaniku Organisatsioon

Sadama tüüp

rippvalik

X

Sadama andmetesse sisestatav kokkulepitud objektitüüp (valida klikiga loetelust kas: Asukoht; Reid või Sadam)

Sadam on jäämurdjaga teenindavate sadamate nimekirjas

märkeruut


Väli vaja aktiveerida juhul kui konkreetne Sadam on jäämurdjaga teenindavate sadamate nimekirjas .

Sisestab VA Finantstöötaja poolt selleks, et veeteetasu arvestustes korrektselt kajastada veeteetasu soodustust.

Näita kaardil

märkeruut


aktiveerimisel ilmub Sadama kujutis koos nimega kaardile, vastavalt sisestatud koordinaatidele

Saata aruanne Statistikaametile

märkeruut


Märkeruudu aktiveerimisel on Sadam kohustatud esitama statistika andmed Statistikaametile

Reid

märkeruut


Märkeruudu aktiveerimisel sisestub Süsteemi, et antud punkti puhul tegemist reidiga

Üleslaadimisel alati kehtiv

märkeruut


aktiveerimisel on Objekt üleslaaditavas failis alati kehtiv, olenemata sellest, et failis kirjeldatud teisiti. Objekti kehtivuse muutmise vajadusel

tuleb antud märkeruut desaktiveerida ja aktiveerida alumine märkeruut "Ei kehti"

Esitamise tolliasutus (vaikimisi)

rippvalik


Loend "Tolliasutused" Süsteemis - sisesta väljale vajaliku Tolliasutuse kood, nimi või nende osa ja vali klikiga sobiv lahtrisse. Andmed sisestuvad järgnevalt automaatselt tollideklaratsioonide

vastavatele andmeväljadele Süsteemis  - sarnaselt muudetavad Agendi poolt, tolliformaalsuste vormistamisel konkreetse Deklaratsiooni juures.

Ei kehti

märkeruut


Objekt ei ole enam kasutatav Süsteemis (aktiveerimisel )

Tüüp

valik


Sadamaga seotud uue Objekti tüüp

EMDE kood

tekstiväli


Sadamaga seotud uue EMDE kood

ELIS´i kood

tekstiväli


Sadamaga seotud uue ELIS´i kood

Kehtib

märkeruut


märkeruudu aktiviseerimisel Ojekt Süsteemis aktiivne

 

 

2. Infoblokki "Terminalid": lisa sadamaga seotud terminalid:

sisesta valiku väljale "Organisatsioon" vajaliku Organisatsiooninimi või selle osa ja kliki ilmuvast valikust sobiv väljale nupuga "Lisa".

 

 

3. Iinfoblokki "Sadamaga seotud objektid": lisa juurde kõik Maa- ja mere objektid, mis konkreetse sadamaga seotud

kliki nupuleplus infobloki päises ja täida avanev "Maa- ja mere objektid" andmevorm

 

objektid

 

- sisesta Objekti nimetus väljale "Sadamaga seotud objektid";

- juhul kui nimetus > kui 15 tähemärki, siis sisesta väljale "SSN´i nimetus" Objekti lühendatud nimetus (automaatseks edastamiseks SSN´i PortPlus teadetes; lühendatud nimetus edastub ainult juhul kui väli täidetud);

- vali valikust "Tüüp" klikiga sobiv Objekti tüüp;

- uue Objekti sisestamiseks Süsteemi nimekirja, kliki järgnevalt nupule "Jah" ekraani päises avanenud Dialoogis "Luua uus" (juhul kui ei soovi luua uut Objekti, siis klikkida "Ei")

4. Salvesta oma tegevused nupuga save.

 

5. Sadama andmete muutmiseks sisene konkreetse Sadama andmetesse Sadamate nimekirjas, läbi nupu sadama andmete rea alguses ja muuda vajalikud andmed, salvesta oma tegevus.

 

 

Lisaks:

- Kirjete eemaldamiseks tabeli realt, kliki nupul X vastava rea lõpus (salvesta andmete muudatus).