Turvalisuse detailid

Navigation:  Süsteemi osad > Alalõik Peamine > Laevakülastus ja teated > Laev >

Turvalisuse detailid

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Laevale turvalisuse andmeid sisestada saavad Laevaagendi firma kasutaja, VA kasutaja ja vajadusel ka Administraator.

 

Laeva Turvalisuse informatsiooni infoblokid "Turvalisuse informatsioon", "Reeder- või operaatorfirma (ISM vastutav)" ja "CSO - 24t kontaktandmed" andmeväljadega on dubleeritud LK turvalisuse andmete ekraanivormi.

vt. tegevusi Laeva turvalisuse andmete sisestamiseks LK juurde ja saatmiseks alamlõigust "Süsteemi töö" > "Laevakülastused (LK)" > "LK loomine" > "Laeva saabumise Teadete edastamine" > "Laeva turvalisuse andmete edastamine".

 

 

Näidis: ekraanivorm Laeva turvalisuse andmete sisestamiseks (Laeva andmete juures, sakk 2)

securityForm

 

 

LISAKS:

1. Juhul kui Agent täidab Reederi andmed Turvalisuse eelteates, muutuvad need ka Laeva andmetes (lisandub VA poolt kontrollitavate laevade nimekirja);

2. Juhul kui VA Kasutaja lisab/muudab Reederi andmeid Laeava andmetes, saab muudatust jõustada kõigis LK´des, millel hetkeks sisestamata ATA.