Saki alla "Turvalisus", infoblokis "Laevakülastused ja Teated" on välja toodud järgmised funktsionaalsused: (vt. tegevusi järgnevalt alalõigust: "Süsteemi töö" > "Laevakülastused (LK)" > "LK loomine" > "Laeva saabumise teadete edastamine" > "Laeva turvalisuse andmete edastamine" ja "Laeva turvalisuse teate saatmine Administraatori poolt".

 

- laeval kehtiva ISSC olemasolu- ja Turvaplaani andmete esitamine;

- Reeder- või operaatorfirma andmete ja CSO - 24t kontaktandmete esitamine;

- Turvalisuse eelteate saatmine;

- eelneva 10-ne LK andmete esitamine SSN´ist allalaadimisega või ka käsitsi vastavate andmete sisestamise võimalus (sisestatavate lahtrite "ATA" ja "Sihtsadam" andmed kopeeritakse autom. LK´e ekraanivormi "Tervisedeklaratsioon") ;

- "Laevalt-Laevale" tegevuste sisestamine.

 

 

Näidis: ekraanivorm LK turvalisuse andmete sisestamiseks

 

security1