Tolliasutused

Navigation:  Süsteemi osad > Alalõik Loetelud > EMTA loendid >

Tolliasutused

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Antud alalõigu all asetseb tolli klassifikaator "Tolliasutused"

 

Klassifikaator laadub Süsteemi automaatselt üles EMTA´st, üle x-Tee. Administraatorile loodud võimalus seal andmete käsitsi lisamiseks/eemaldamiseks.

 

Näide:

 

EMTA18

 

Ühe elemendi kirjelduse Näide

 

EMTA181