Tolli veapointeri dekodeeringu tekstide sisestamine EMDE´sse

Navigation:  Süsteemi töö > Süsteemi seadistamine > EMTA veateadete seadistamine >

Tolli veapointeri dekodeeringu tekstide sisestamine EMDE´sse

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

1. Tolli veapointeri dekodeeringu tekste EMDE´sse sisestada ja neid muuta saab ainult Administraator.

 

2. Sisene Organisatsioonide nimekirja läbi alamlõigu "EMTA seadistused" alalõigu all "Administraator". Kliki seal alamlõigule "Tolli veapointeri dekodeering"

 

3. Avaneb "Tolli veapointeri dekodeering" nimekiri

 

Näidis: "Tolli veapointeri dekodeering" (täis)nimekirja ekraanivorm

 

veapointer1

 

 

3.1. Vajaliku veaponteri leidmiseks nimekirjast (vajadusel)

- sisesta filtri parameetri lahtrisse "Süsteem" vajaliku Tolli süsteemi nimetus (ECS, ICS, IMF, OMF, POBOX, SDMX);

- juhul kui sisestad filtrisse parameetri "Kõik" (algne Default parameeter), avaneb "Tolli veapointeri dekodeering" täisnimekiri korraga;

- filtri käivitamiseks kliki nupul otsi nimekirja päises.

 

 

4. Uue veapointeri dekodeeringu teksti rea sisestamiseks:

 

4.1. kliki nupule plus nimekirja päise paremas ääres

 

4.2. avaneb uus "Veapointeri dekodeering" ekraanivorm, milles (vt. Näidist alll):

 

- kliki valikust sobiv Tolli Süsteemi valikusse (ECS, ICS, IMF, OMF, POBOX, SDMX);

- sisest lahtrisse "Pointer" vaba kirjena vastav pointer;

- sisesta väljale "Dekodeeritud pointer (et)" vastavapointeri kirjeldus eesti keeles;

- sisesta väljale "Dekodeeritud pointer (en)" vastava pointeri kirjelduse tõlge inglise keeles (juhul kui olemas);

- kliki nupule "Jah", Dialoogis "Luua uus?" ekraanivormi päises (või "Ei" kui ei soovi lisada uut pointerit nimekirja)

- salvesta oma tegevus klikiga nupul save.

 

Näidis: "Veapointeri dekodeering" ekraanivorm

 

 

veapointer2

 

TULEMUS:

- uus veapointeri kirje salvestub eraldi reana "Tolli veapointeri dekodeering" nimekirja.

- sisestatud Veapointeri dekodeeringu tekst hakkab järgnevalt ilmuma EMDE`s, vastava EMTA veateatise ilmnemisel Süsteemis (lahtris "Vea objekt").

 

errorEMTA2

 

5. Konkreetse veapointeri eemaldamiseks "Tolli veapointeri dekodeering" nimekirjast

 

5.1. kliki nupule minus vastava rea lõpus.

- salvesta oma tegevus klikiga nupul save.

 

 

6. Konkreetse veapointeri sisu toimetamiseks

 

6.1. kliki nupule EMTAdec2 vastava rea alguses "Tolli veapointeri dekodeering" (vajadusel kasuta konkreetse reegli leidmiseks filtri võimalusi nimekirja päises, vt. p.3.1.)

 

6.2. avanenud "Veapointeri dekodeering" ekraanivormis teosta vajalikud muudatused lahtri "Dekodeeritud pointer (et)" tekstis ja/või ka "Dekodeeritud pointer (en)" lahtri tekstis

- salvesta oma tegevus klikiga nupul save.