Tolli veapointeri dekodeering

Navigation:  Süsteemi osad > Alalõik Administraator > EMTA seadistused >

Tolli veapointeri dekodeering

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Antud alamlõigu alla välja toodud tabelina EMTA veateadete sisu Süsteemide kaupa ( ICS, ECS, IMF, OMF, POBOX, SDMX).

 

EMDE Administraatoril (ainult) võimalik sisestada veateatistele omapoolsed asendusselgitused EMDE´st, eesti ja inglise keeles.

 

 

vt. tegevuseid Tolli veapointerite dekodeeringuga alamlõigust:"Süsteemi töö" > "Süsteemi seadistamine" > "EMTA veateadete seadistamine" > "Tolli veapointeri dekodeeringu teksti sisestamine EMDE´sse"

 

 

Näidis:

 

tolli reeglid3

 

 

Näidis: Tolli veapointerite nimekiri teenuste kaupa

 

EMTAdec

 

 

Näidis: Tolli veapointeri sisendvorm

 

EMTAdecoding