Tolli reegli kirjelduse sisestamine EMDE´sse

Navigation:  Süsteemi töö > Süsteemi seadistamine > EMTA veateadete seadistamine >

Tolli reegli kirjelduse sisestamine EMDE´sse

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

1. Tolli reeglite kirjeldusi EMDE´sse sisestada ja neid muuta saab ainult Administraator.

 

2. Sisene Organisatsioonide nimekirja läbi alamlõigu "EMTA seadistused" alalõigu all "Administraator". Kliki seal alamlõigule "Tolli reeglid"

 

3. Avaneb Tolli reeglite nimekiri

 

Näidis: Tolli reeglite (täis)nimekirja ekraanivorm

 

tollireeglid11

 

3.1. Vajaliku tolli reegli leidmiseks nimekirjast (vajadusel)

- sisesta filtri parameetri lahtrisse "Süsteem" vajaliku Tolli süsteemi nimetus (ECS, ICS, IMF, OMF, POBOX, SDMX) ja/või kirjena lahtrisse "Kood" otsitava tolli reegli kood;

- juhul kui sisestad filtrisse parameetri "Kõik" (algne Default parameeter), avaneb Tolli reeglite täisnimekiri korraga;

- filtri käivitamiseks kliki nupul otsi nimekirja päises

 

4. Uue Tolli reegli sisestamiseks:

 

4.1. kliki nupule plus nimekirja päise paremas ääres

 

4.2. avaneb uus "Tolli reegel" ekraanivorm, milles (vt. Näidist alll):

 

- kliki valikust sobiv Tolli Süsteemi valikusse (ECS, ICS, IMF, OMF, POBOX, SDMX);

- sisest lahtrisse "Kood" vaba kirjena vastava tolli reegli kood;

- sisesta väljale "Kirjeldus (et)" vastava tolli reegli kirjeldus eesti keeles;

- sisesta väljale "Kirjeldus (en)" vastava tolli reegli kirjelduse tõlge inglise keeles (juhul kui olemas);

- kliki nupule "Jah", Dialoogis "Luua uus?" ekraanivormi päises (või "Ei" kui ei soovi lisada uut Tolli reeglit nimekirja)

- salvesta oma tegevus klikiga nupul save.

 

 

Näidis: "Tolli reegel" ekraanivorm

 

tollireeglid12

 

TULEMUS:

- uus Tolli reegli kirje salvestub eraldi reana Tolli reeglite nimekirja.

- sisestatud Tolli reegli kirjeldus hakkab järgnevalt ilmuma EMDE`s, vastava EMTA veateatise

ilmnemisel Süsteemis (lahtris "Põhjus").

 

Näidis:

 

errorEMTA1

 

 

 

5. Konkreetse Tolli reegli eemaldamiseks "Tolli reeglid" nimekirjast

 

5.1. kliki nupule minus vastava rea lõpus.

- salvesta oma tegevus klikiga nupul save.

 

 

6. Konkreetse Tolli reegli sisu toimetamiseks

 

6.1. kliki nupule EMTArules vastava rea alguses "Tolli reeglid nimekirjas" (vajadusel kasuta konkreetse reegli leidmiseks filtri võimalusi nimekirja päises, vt. p.3.1.)

 

6.2. avanenud "Tolli reegel" ekraanivormis teosta vajalikud muudatused lahtri "Kirjeldus (et)" tekstis ja/või ka "Kirjeldus (en)" lahtri tekstis

- salvesta oma tegevus klikiga nupul save.