Tolli reeglid

Navigation:  Süsteemi osad > Alalõik Administraator > EMTA seadistused >

Tolli reeglid

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Antud alamlõiku on ületoodud olemasolevad EMTA veapointerid loendina Süsteemide kaupa (ECS, OMF, ICS, IMF), koos hetkel olemas olevate kirjeldustega (toimetamise võimalusega, kahes keeles).

 

EMDE Administraatoril (ainult) võimalik tabeli ridu lisada ja eemaldada, samuti konkreetsete sisendvormide kaudu teostada vajalikke muudatusi tekstis ning lisada vastavad inglise keelsed tõlked.

 

Sisestatavad veapointerite kirjelduste tekstid hakkavad ilmuma EMTA veateatiste juures.

 

 

 

vt. tegevuseid Tolli veapointerite nimetuste selgituste toimetamiseks alamlõigus: "Süsteemi töö" > "Süsteemi seadistamine" > "EMTA veateadete seadistamine" > "Tolli reeglii kirjelduse sisestamine EMDE´sse"

 

 

 

Näidis:

 

Tolli reeglis

 

 

 

Näidis: Tolli reeglite koodide üldloend, koos kirjeldustega

 

tolli reeglid2

 

 

Näidis: Tolli reegli kirjelduse sisendvorm

 

Tolli teeglid3