Töölauad

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > LK loomine >

Töölauad

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Iga rolliga Kasutaja Süsteemis näeb oma Töölauda LK sees, alalõigu alt "Peamine" > "Laevakülastused", saki alt "LK koondandmed ja tagasiside". Töölauale on välja toodud kogu LK´d puudutav informatsioon (Teated, Dokumendid, tellimused), mis nähtavad vastavalt rollile kasutajaõigustega määratud mahus. Lisaks dubleeritakse konkreetse kasutajaõigustega Kasutajate Töölauale LK andmetest lisainfoblokid, milles dubleeritud tähtsamate tegevuste teostamise funktsioonid või neile oluline informatsioon.

 

2. Teadete ja dokumentide vastavatele ridadele salvestub juurde kogu nende esitamise ja töötlemise ajalugu kuni nende lõpliku aktsepteerimiseni kontrollorganite poolt. Andmed Töölaual on jälgimise mugavdamiseks grupeeritud blokkidena vastavalt Süsteemis kasutatavale andmete esitamise ja sisestamise järjekorra etappidele.

 

3. Lisaks on võimalik Lisadokumentide päringu esitamine ja Lisadokumentide üles laadimine Kasutajate poolt (vt. tegevusi järgmistest alamlõikudest "Lisadokumendi päringu esitamine" ja "Lisadokumendi üles laadimine")

 

 

Näidis: Töölaua näide (Administraator)

 

worktable

 

NB! infoblokki "VA kontroll näidatakse LK saki all "Koondandmed ja tagasiside" - ainult kuni ATD sisestamiseni.

 

4. Töölaua kirjeldus:

 

Tulba nimetus

Sisu/Tähendus

Dokument

Infoblokid (Enne saabumist, Lisadokumendid, Dokumendid Saabumisel, Import Kaubad, Lootsimised, Jäämurdja Tellimused, Eksport Kaubad, Dokumendid Väljumisel ja Väljumise Teated) ja nende sees vastavate Dokumentide ning Teadete read

Number

Dokumendi sisemine number Süsteemis (Süsteemi poolt loogiliselt genereeritav: LK numbrist, dokumendi nimest ja saatmise korrast/dokumendi versioonist )

Vaadata

üles laaditud dokumentide sisendid

pdf

- avada PDF formaadis üles laaditud Dokument või Teade

ddoc

- avada DDOC formaadis üles laaditud Dokument

xml

- avada XMLformaadis üles laaditud Dokument või Teade

jpg

- avada skaneeritud ja üles laaditud Dokument

zip

- avada üles laaditud .zip fail

Saadetud

Konkreetse dokumendi saatmiste üldarv (versioonid).

Viimane saatmine

Dokumendi viimase saatmise Kuupäev/kellaaeg

Staatus

Töölaual kasutatavad andmete edastuse Staatused:

 

send

- dokument on kinnitatud Agendi poolt ja saadetud teise süsteemi või teistele kasutajatele (näit. SSN)

Staatus_Saadetud

- nõutud dokument saatmata

Staatus_Muudetud

- pärast saajale viimast saatmist, on muutunud dokumendi andmed. Agendil tuleb dokument uuesti allkirjastada ja saata

Staatus_Laaditud

- nõutud dokumenti ei ole Süsteemi veel üles laaditud

Staatus_Kinnitatud

- dokument kinnitatud kontrollorgani poolt käsitsi (näit. Lootsiteenuse või Jäämurde teenuse tellimine)

Staatus_Tellitud1

- algne default väärtus Lootsitellimuse valikus (vajab kindlasti muutmist igal konkreetsel juhul Agendi poolt )

Staatus_Tellitud2

- algne default väärtus Jäämurdja teenuse tellimise valikus  (muutub tellimuse sisestamisel Agendi poolt)

ordered

- teenus tellitud (näit. Lootsiteenuse või Jäämurde teenuse tellimine)

not

- antud teenuse vajadus antud konkreetsel juhul puudub.


Dokumendi/ teenuse tellimuse andmete- ja PortPlus teadete edastuse Staatus, vastavalt RING-tähise värvusele :

 

graybul

- andmed ei ole saadetud

bluebul

- andmed on välja saadetud

greenbul

- andmed on kinnitatud

bullyellow

- andmeid on muudetud, kuid muudatused uuesti saatmata (e. hetkel saajal andmed eelnevalt väljasaadetud seisus);

redbul

- andmed on tagasilükatud; PortPlus teade ei ole edastunud korrektselt.

 

 

ERANDID:

1. Impordi manifestide, ICS-, IMF- ja samuti Ekspordi manifestide-, ECS-, OMF andmete ära saatmisel Agendi poolt, süttib Töölaual roheline RING-tähis greenbul  - mitte bluebul nagu teistel juhtudel.

 

2. ATA/ATD Teadete saatmise staatuseid vt. "Laeva ATA ja ATD fikseerimine ja edastamine"

 

3. Lootsitellimused

tähis RINGloots  - Lootsitellimus suletud (täidetud lootsikviitung olemas)

 

 

 

Kontrollorganid Süsteemis

kõik Ametid (mingis osas ka Sadamad ja Terminalid).  SSN`i ja Eesti Loots`i kasutajad Süsteemis otseselt ei tööta (infovahetus läbi X-tee)

 

 

5. Tutvuda on võimalik ainult saadetud Dokumentide või Teadete sisuga (kus RING-tähis helesinine):

- oma lahtri all olevate RING-tähiste kaudu võimalik esitada Dokumentidele kommentaare ja määrata nende Staatust (Kinnitatud/Keeldutud), vaadata dokumentide esitamise ajalugu

- teiste lahtrite all asuvatesse RING-tähistesse võimalik küll siseneda, kuid ainult nendes sisalduvate kommentaaride vaatamiseks.

 

NB! Kommentaari sisestamisel, teksti üleviimiseks järgmisele reale (vajadusel), kliki lihtsalt klaviatuuri klahvile "Enter".

 

6. Dokumentide kinnitamisel/kommentaaride lisamisel Töölaua kaudu, toimub kahepidine e-posti Teadete automaatne edastamine tegevustest Süsteemi poolt:

Agendilt > Ametile/Organisatsioonile ja vastupidi Ametilt/Organisatsioonilt > Agendile.

 

NB! Vastavate E-posti teadete saamiseks peavad Organisatsioonid- ja samuti ka selle kasutajad, oleme registreeritud vajalike Teadete saamisele.

 

vt. Süsteemi töö:

> "Süsteemi seadistamine" > "Organisatsiooni registreerimine Süsteemis" > "Teadete mallide seadistamine" (Administraator)

> Süsteemi seadistamine > Organisatsiooni registreerimine Süsteemis > "Organisatsiooni Teadete saamisele registreerimine" (Kontoadministraator) .