Tervisedeklaratsiooni andmete sisestamine ekraanivormi kaudu

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > LK loomine > Saabumise dokumentide vormistamine > Tervisdeklaratsioon >

Tervisedeklaratsiooni andmete sisestamine ekraanivormi kaudu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tervisedeklaratsiooni ekraanivormi andmed LK`es täidab Laevaagendi firma kasutaja.

 

 

1. Sisene Süsteemi alamlõiku "Laevakülastused", läbi alalõigu "Peamine" menüüs.

 

2. Leia vajalik LK Laevakülastuste nimekirja kaudu. Kasuta vajaliku LK leidmiseks vajadusel filtrit nimekirja päises (andmete sisestamise abiks vt. alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus")

 

3. Sisene LK`sse vastava rea alguses paikneva nupu LKnupp kaudu nimekirjas ja sealt saabumise sakile "Tervisedeklaratsioon".

 

Näidis: Tervisedeklaratsiooni ekraanivorm

 

MDH5

 

4. Avanevas Tervisedeklaratsiooni ekraanivormis:

4.1. 10- ne viimase LK´e andmed kopeeruvad SSN-päringu alusel automaatselt Turvalisuse teate ekraanivormi andmetest (nendne olemasolul)  - antud ekraanivormi edastuvad andmeteste ainult  "ATD" ja "Sadam" andmete väljad.

 

4.2. juhul kui andmed automaatselt ei sisestu on võimalik vastavad andmed sisestada tabeli "Eelnevad LK-d (10 viimast)" väljadele käsitsi, milleks

- sisesta uuele rea väljale "ATD" aeg käisitsi või kalender-funktsiooni abil  (vt. Näidist all);

- sisesta uuele rea väljale "Sihtsadam" valikfunktsiooniga väljale vajaliku sadama osa või täisnimi ja kliki sobiv valikust väljale (vajadusel kasuta vastava ka  andmebaasi võimalusi klikiga nupul luup rea lõpus).

 

4.3. andmete muutmise vajadusel kustusta vajadusel vajaliku rea lahtrist vana väärtus ja sisesta uus vastavalt p.4.2.

 

Näidis: 10- ne viimase LK´e andmtye sisestamine Tervisedeklaratsiooni käsitsi

 

MDH4

 

4.3.1. Sarnaselt on võimalik andmeid vastavatel ridadel muuta käsitsi;

4.3.2. Vajadusel võimalik eemaldada kõik andmed ridadelt klikiga nupul "Eemalda kõik" tabeli päises

NB! Juhul kui kustutada/eemaldada andmed tabelist "eelnevad LK-d (10 viimast) - eemalduvad need andmed automaatselt ka LK´e Turvalisuse teate ekraanivormist!

 

 

 

Näidis: täidetud Tervisedeklaratsiooni ekraanivorm

 

MDH3

 

NB! Infoblokkide "Deratting exemtion certificate", "Affected area visit" ja ""Health questions" väljadele sisestub algselt "vaikimisi" automaatselt "Ei".

 

 

5. Sisesta vajadusel andmed infoblokki "Deratting area visit", milleks:

5.1. sisesta valikväljale "Issued at" dokumendi väljastanud sadama nimetus või selle osa ja sisesta klikiga sobiv väljale;

5.2. sisesta väljale "Date" käsitsi dokumendi väljastamise kuupäev kas käsitsi või kasuta selleks kalender-funktsiooni.

 

6. Sisesta vajadusel andmed infoblokki "Affekcted area visited", milleks:

- sisesta rea  "Has ship / inland navigation vessel visited an affected area identified by World Health Organization?" tagant valikust klikiga lahtrisse "Jah/Ei";

- sisesta valikvälja reale "Port" vajaliku sadama  nimi või selle osa ning vali klikiga õige lahtrisse (vajadusel kasuta vastava ka  andmebaasi võimalusi klikiga nupul luup rea lõpus).;

- sisesta väljale "Date" käsitsi dokumendi väljastamise kuupäev kas käsitsi või kasuta selleks kalender-funktsiooni.

 

7. Sisesta vajadusel andmed infoblokki "Health Questions" (vaikväljad "Ei/Jah" vastavatel ridadel)

 

8. Andmete salvestamisel Tervisedeklaratsiooni ekraanivormis aktiviseerub automaatselt märkeruudu väli "Tervisedeklarastioon täidetud" ("Dokumendid" Saabumisel ekraanivormis). Sarnaselt: andmete eemaldamisel Tervisedeklaratsiooni ekraanivormist nimetatud märkeruut deaktiviseerub.

 

MDHcPoint

 

NB! Nimetatud märkeruutu võimalik vajadusel aktiviseerida ja deaktiviseerida ka käsitsi!

 

9. Tervisedeklaratsiooni väljaprintimiseks  kliki ekraanivormis nupul "Trüki (MDH)" (vt. Näidist all) - süsteem genereerib automaatselt Tervisedeklaratsiooni printvormi (PDF)

NB! Trükivormis on andmed  alati heteke seisuga.

 

 

P.S. LK`e juurde on võimalik korraga lisada Tervisedeklaratsioon andmed nii käsitsi vastava ekraanivormi kaudu kui vastav dokument lihtsalt üles laadida skaneeritud dokumendina "Dokumendid" Saabumisel ekraanivormi kaudu. SELLISEL JUHUL sisestab Süsteem allkirjstamisele digikonteinerisse ALATI üles laaditud skaneeritud dokumendi! JUHUL kui skaneeritud dokumenti üles ei laadita sisetab Süsteem digiallkirjastamiseks automaatselt genereeritava Tervisedeklaratsiooni (PDF) printvormi faili (võimalik vaadata klikiga nupul "Trüki", "Skaneeritud dokumentide versioonid" infobloki vastaval real.

 

MDHc2

Lisaks:

NB! Pärast LK´e sulgemist, kõik Tervisedeklaratsiooni kirjed kasutajatele järgnevalt READ ONLY

 

NB! Trükivormis on andmed  alati hetke seisuga.

 

Näidis: MDH printvorm (PDF)

 

MDHprint