Tervisedeklaratsioon

Navigation:  Süsteemi osad > Alalõik Peamine > Laevakülastused > Saabumisel >

Tervisedeklaratsioon

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

LK´e saki alla "Tervisedeklaratsioon", infoblokis "Saabumisel" on välja toodud järgmised funktsionaalsused:

 

- võimalus Tervisedeklaratsiooni andmete sisestamiseks käsitsi LK´e juurde;

- võimalus Tervisedeklaratsiooni printvormi genereerimiseks (nupp "Trüki MDH)").

P.S. Juhul kui andmed viimase 10-ne LK´se kohta sisestatatakse LK´ e "Turvalisus" ekraanivormi kaudu, kopeerub vajalik osa andmeid antud ekraanivormi infoblokki "Eelnevad LK-d (10 viimast)". Samuti ka vastupidi (sisestatavate lahtrite "ATA" ja "Sihtsadam" andmed kopeeritakse autom. LK´e ekraanivormi "Turvalisus").

 

(vt. kirjeldusi ja tegevusi alalõigust: "Süsteemi töö" > "Laevakülastused (LK)" > "LK loomine" > "Saabumise dokumentide vormistamine" >"Tervisdeklaratsioon"

 

 

Näidis:  ekraanivorm Tervisedeklaratsiooni andmete sisestamiseks  LK´e juurde saabumisel

 

 

MDH

 

 

Näidis: MDH printvorm (PDF),  14LK-07428 näite baasil

 

MDH2