Tervisdeklaratsioon

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > LK loomine > Saabumise dokumentide vormistamine >

Tervisdeklaratsioon

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tervisedeklaratsiooni laadib LK andmete juurde üles Laevaagendi firma kasutaja.

 

Tervisedegdklaratsiooni andmeid on võimalik Süsteemi sisestada skaneeritud dokumendina Saabumise Ülddeklaratsiooni ekraanivormi kaudu või andmed käsitsi sisestada LK´e saki "Tervisedeklaratsioon" ekraanivormi kaudu (vt. järgmist alamlõiku "Tervisedeklaratsiooni üleslaadimine ekraanivormi kaudu".

 

 

1. Sisene Süsteemi alamlõiku "Laevakülastused", läbi alalõigu "Peamine" menüüs.

 

2. Leia vajalik LK Laevakülastuste nimekirja kaudu. Kasuta vajaliku LK leidmiseks vajadusel filtrit nimekirja päises (andmete sisestamise abiks vt. alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus")

 

3. Sisene LK vastava rea alguses paikneva nupu LKnupp kaudu nimekirjas ja sealt sakile "Dokumendid" (Saabumisel)".

 

MDH10

nupp excel4   -   Süsteemi on Administraatori poolt üles laaditud nõutud formaadis XLS-failide vastavad mallid, mida Kasutajad saavad nupul klikkimsiega alla laadida ja (vajadusel) kasutada  järgnevalt vajalike andmete sisestamiseks Süsteemi.

 

4. Tervisedeklaratsiooni skaneeritud dokumendi üles laadimine LK´e  andmete juurde toimub infobloki "Skaneeritud dokumentide versioonid" kaudu:

- kliki nupule "Vali";

- laadi Tervisedeklaratsioon üles LK andmete juurde (standardne dokumendi üleslaadimise protsess arvuti kõvakettalt).

 

NB! Realiseeritud on funktsionaal mitme faili korraga Üles laadimiseks (multi-upload). Pärast esimese faili üleslaadimist on Süsteem kohe valmis järgmise dokumendi juurde laadimiseks (nupp "Vali" ilmub alati uuesti). Niimoodi võimalik järjest üleslaadida mitu (erinevat) dokumenti - Süsteem genereerib ise automaatselt ZIP-faili (milles rohkem kui 1 fail). Kõik üleslaaditud failid jäävad samasse alla ka eraldi näha.

- salvesta oma tegevus klikiga nupul save

 

NB! Üles laadimiseks kokkuleppel lubatud ainult järgmistes formaatides skaneeritud dokumendid: PDF, TIFF, JPEG, PNG, JPEG, EPS (teiste dokumentide üleslaadimisel ilmub vastavasisuline Veateatis: veateatis2

 

 

NB!

Juhul kui LK juurde on andmed üles laaditud skaneeritud originaaldokumendina ja samas on vastavad andmed Süsteemi sisestatud ka käsiti vastava ekraanivormi kaudu -  siis eelistab Süsteem digiallkirjastamise konteineri loomisel automaatselt skaneeritud dokumendi versiooni.

 

 

Näidis: Tervisedeklaratsiooni  üles laadimine LK´e juurde skaneeritud dokumendina

MDH11

 

 

6. Dokumenti võimalik Süsteemi üles laadida vajadusel mitu korda (eemaldamiseks kasuta nuppu delete dokumendi real). Dokument edastub Süsteemi kaudu kontrollimiseks ainult selle digitaalsel allkirjastamisel ja saatmisel. Kõik allkirjastatud ja edastatud dokumentide versioonid salvestuvad Dokumendi ajaloos (vt. selgitusi alamlõigus: "Süsteemi töö" > "Töölauad") .

 

Lisaks:

 

- Dokumendi üles laadimine võimalik kuni LK sulgemiseni (Administraatori poolt seadistatav ajaline parameeter).