Terminali poolt LKE kinnitamine

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > LK loomine >

Terminali poolt LKE kinnitamine

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Terminali külastamise LKEkäigus kinnitab Süsteemis Terminali kasutaja või vajadusel ka Administraator. Mõlemale kasutajale antud õigus Terminali kinnituse sisestamiseks ka pärast ATA sisestamist (kuid ennem ATD sisestamist).

Terminali kasutaja näeb LK ´te nimekirjas ainult neid LK´sid, millised on seotud tema terminali külastamisega.

 

 

 

1. Sisene Süsteemi alamlõiku "Laevakülastused", läbi alalõigu "Peamine" menüüs.

 

2. Leia vajalik LK Laevakülastuste nimekirja kaudu. Kasuta vajaliku LK leidmiseks vajadusel filtrit nimekirja päises (andmete sisestamise abiks vt. alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus").

3. Sisene LK vastava rea alguses paikneva nupu LKnupp kaudu, sakk "2.Laevakülastus"

 

4. Terminali poolt LKE kinnitamiseks (vt. näidet joonisel all):

 

juhul kui eelnevalt ei ole Terminali poolt sisestatud "Kaipäevad", siis sisesta need kohe järgnevalt

 -üks päev - lihtsalt kuupäeva number;

 -perioodi tähista kriipsuga vahel (näit. 07-09 või siis 7-9);

 -juhul kui periood algab kuu lõpus ja lõpeb järgmises kuus, siis sisesta ka vastavalt kuupäevad (näit. 29-03).

Kuud sisestada ei ole vaja (Süsteem kalkuleerib automaatselt).

 

ja kliki järgnevalt nupule "Kinnitada", lahtri all "Terminali aktsept" vastaval LKE real ning salvesta oma tegevus klikiga nupul save .

 

 

term1

 

5. Süsteemis teostub järgnev:

- salvestuvad andmed jooksvas sessioonis;

- infobloki LKE lahtrisse "Terminali aktsept", vastaval LKEreal, fikseerub Terminali poolt antud aktsepti aeg ja ilmub nupp " Lükka tagasi";

 

term3

 

 

6. Terminali aktsepti eemaldamiseks LKE´lt, kliki nupul "Lükka tagasi" ja salvesta oma tegevus nupuga save ning Süsteem eemaldab lahtrist aktsepti kuupäeva ning ilmub jällegi nupp "Kinnitada". Nupud "Kinnitada" ja "Lükka tagasi" on Terminali kasutajale kasutatavad kuini LK sulgemiseni (samas soovitatav teha valik siiski enne ATA sisestamist).

 

 

Lisaks:

 

- Terminali külastamise kinnitus võib olla sisestatud nii ennem kui pärast Sadama kasutaja poolset vastavat kinnitust, Sadama külastamiseks sama LKE käigus.

- Terminali aktsepti puudumine ei peata kuidagi Süsteemi tööd.