Teadete mallide seadistamine

Navigation:  Süsteemi töö > Süsteemi seadistamine > Organisatsiooni registreerimine Süsteemis >

Teadete mallide seadistamine

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Süsteemi kaudu edastatavate Teadete malle seadistada saab ainult Administraator.

 

1. Sisene alamlõiku "Süsteemi seadistused" alalõigu alt "Administraator" menüüs, edasi sakile "Teadete mallid" ja avaneb Teadete mallide nimekiri.

 

mallid

 

2. Sisene vajalikku Teatesse läbi vastava rea alguses asetseva nupu mall .

 

3. Malli nime on võimalik muuta tekstiväljadel "Malli nimi (et)" ja "Malli nimi (en)", vastavalt keelele.

 

4. Organisatsiooni poolt konkreetse Teate tüübi saamine Organisatsiooni poolt on rollipõhine: võimalikud Teate saajad genereeruvad konkreetse Teate tüübi infobloki "Teadete võimalikud saajad" alla automaatselt ja seadistuvad süsteemselt.

NB! Organisatsiooni teadetele registreerimine on Organisatsiooni põhine  - Administraatori poolt Organisatsioonile/rollile määratud õigused vastavate Teatedete saamisele.

 

5. Administaatoril on vajadusel võimalik käsitsi lubada konkreetsele saajale Teate saamise lubamise (aktiveerib välja "Lubatud" märkeruudu, vastava rolli kirje rea taga) või mittelubamise (deaktiveerib vajadusel välja "Lubatud" vastava rea taga). Lisaks saab Administraator vajadusel ka saaja Organisatsioone käsitsi juurde lisada (Organisatsioon peab olema eelnevalt Süsteemis registreeritud):

- sisesta väljale "Organisatsioon" soovitava Organisatsiooni nimi või selle osa ja sisesta klikiga ilmuvast valikust õige lahtrisse.

- klikiga nupule "Lisa" sisesta Organisatsioon "Teadete võimalikud saajad" nimekirja;

- aktiviseeri märkeruudu väli lahtris "Lubatud", vastava rolli kirje rea taga.

- salvesta oma tegevus klikiga nupule save

 

 

Näidis:

mallllid2

 

 

6. Igas Mallis kasutatavate EMDE andmete hulk on määratud konkreetse Teate sisuga, seega olenevalt teatest võivad vastavad seade väljad olla sisestatud või mitte. Teate malli sisu muutmine:

teates kasutatavate EMDE andmete ümberseadistamine (vajadusel)

 - sisesta teksti/eemalda tekstist vajadusel LK kirje andmed, valiku kaudu "Objekt" (LK lühikirjeldus), vajaliku LK leidmiseks kasuta vajadusel nuppu search rea lõpus (kliki nupul ja vali avanevast nimekirjast klikiga sobiv lahtrisse);        

 - sisesta teksti/eemalda tekstist Kasutaja nimi, valiku kaudu "Kasutaja" (saata kellele);

 - sisesta teksti/eemalda tekstist Kasutaja ametikoht, valiku kaudu "Ametikoht"

konkreetselt Malli teksti sisu ja teate Teema muutmine mõlemas keeles

 - sisene otse XSL`i koodi vajalikus keeles ja teosta vastavad vajalikud muudatused koodi sees /väljad XSL (est) ja XSL (eng);

uue sisuga Malli tulemuse vaatamiseks kasuta koheselt nuppu "Loo näide/vaata tulemust" ja Teate erinevate keeleversioonide vaatamiseks vali sobiv valikust "Keel".

uue sobiva sisuga malli salvestamiseks kliki lõpuks nupul save.

 

7. XML- faili sisu vaatamise vajadusel kliki nupul "Näita XML´i" all.

 

 

NB! LK lühikirjeldusse sisestub automaatsel Laeva saabumise aega, kas ETA: või ATA: (näidatakse alati ATA´t kui see on juba sisestatud).

 

 

Näidis:  ... 13LK-00666, PAGOLA, IMO: 9339052, Muuga, EE, ETA: 19-Nov-2013 12:00 ...

 

 

 

 

Lisaks:

 

NB! Uusi Teadete malle Süsteemi lisada saab ainult Arendaja.

 

 

Süsteemis genereeritavate e-posti teadete nimekiri :

 

Teade login-andmete väljastamisest kasutajale

Salasõna taastamine

Teade kasutaja konto blokeerimisest

Teade kasutajaõiguste muutmisest

Teade kasutajaõiguste tähtaja lõppemisest

 

 

 

 

Avaliku kommentaari teade

Kohalik intsidendi teade

Laevaagendi teade laeva saabumisest

Laevaagendi teade laeva lahkumisest

Sadamakapteni teade laeva lahkumisest sadamast

Sadamakapteni teade laeva saabumisest sadamasse

Sadama kaup lisatud/muudetud

Sissetuleva intsidendi teade (lisatud staatused: Uus, Muudetud; Tühistatud)

Teade avalduse esitamise kohta (lisatud staatused: Loodud; Kinnitatud; Keeldutud)

Teade avaliku kommentaari lisamise kohta

Teade 24t Eelteate esitamise kohta

Teade 72t Eelteate esitamise kohta

Teade LK tühistamisest

Teade Terminali poolt LKE kinnituse kohta

Teade Sadama poolt LKE kinnituse kohta

Teade LKE tühistamisest

Teade PA komisjoni otsusest

Teade PA komisjoni vajalikkusest

Teade TA komisjoni otsusest

Teade TA komisjoni vajalikkusest

Teade VTA komisjoni otsusest

Teade VTA komisjoni vajalikkusest

Teade VTA kontrolli tähtaja ületamisest

Teade kehtiva ISSC sertifikaadi puudumise kohta laeval

Teade dokumendi kommentaaride kohta

Teade HNS-aruandest

Teade HNS-grupi muutusest

Teade IMF-i staatuse muutusest

Teade jäämurdja tellimuse esitamisest

Teade jäämurdja tellimuse kinnitamisest

Teade jäämurdja tellimuse tühistamisest

Teade jäämurdja töökäsu saatmisest

Teade laeva parameetrite muutmise kohta

Teade laeva sadamasse saabumise aja ETA muutmisest

Teade laeva järgmisse sadamasse saabumise aja ETA muutmisest

Teade laeva väljumise eelteate esitamisest

Teade laevajäätmete informatsiooni sisestamisest

Teade lastimanifesti esitamisest

Teade lisadokumentide vajaduse kohta

Teade lisadokumendi üleslaadimisest (sama teadet kasutatakse VTA kaubadokumendi üleslaadimise kohta)

Teade lootsitellimuse esitamisest

Teade lootsitellimuse kinnitamisest

Teade lootsita laveakülastuse kohta saabumisel

Teade lootsita laveakülastuse kohta väljumisel

Teade maksetähtaja ületamise kohta

Teade "Munsterroll saabumisel allkirjastamata"

Teade "Munsterroll väljumisel allkirjastamata"

Teade nakatunust pardal

Teade ohtlikust (hazmat) lastist lahkumisel

Teade ohtliku lasti manifest pardal

Teade sadama kauba muutmisest

Teade uue laevaagendi firma lisamise kohta

Teade veeteetasu makseteatise saabumisest

Teade väljumise agendi määramisest

Teade 1-tunni möödumise kohta ETA sisestamisest (ATA veel sisestamata)

Teade 1-tunni möödumise kohta ETD sisestamisest (ATD veel sisestamata)

Tegeliku saabumise aja teade

Turvalisuse eelteade

Turvalisuse eelteade: Turvatase 2-3