Teade HNS-aruandest

Navigation:  Süsteemi töö > HNS >

Teade HNS-aruandest

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

E-posti teatele "Teade HNS aruandest" registreerumise võimalus hetkel süsteemselt antud KKI´le ja Terminalile.  

 

Vastav teade saabub Organisatsiooni kontoadministraatori poolt teate saamisele registreerimise ekraanivormis sisestatava/te/le Kasutaja/te e-posti-aadressi/te/le (vt. tegevusi alamlõigust "Organisatsiooni Teadete saamisele registreerimine").

 

 

Näidis:  E-posti teade HNS Aruande saabumisest (logist)

 

HNSrepmail

 

 

Näidis: teatele registreerunud kasutajatele saadetud HNS aruanded logis

 

HNSmaillog