Tarkvarasisesed süsteemsed teatised

Navigation:  (c)ONE tarkvara lühikirjeldus >

Tarkvarasisesed süsteemsed teatised

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Süsteemsed Teatised hakkavad ilmuma alati keskele lehekülje ülemisse ossa, koheselt peamenüü ja "Tee" alla (vt. Näidiseid all). Juhul kui korraga mitu Teatist, siis nad ilmuvad sarnaselt üksteise alla, vastavalt ilmumise järjekorrale. Samale reale paremale ilmub ka Dialoog, juhul kui selline konkreetse Teatise juures olemas. Teatise ja Dialoogi saab ekraanilt vajadusel välja lülitada, sama rea paremas ääres asetseva nupuga off.

 

 

Näidis1: Süsteemne teatis koos Dialoogiga

 

viga1

 

 

Süsteemsed teatised jagunevad järgmiselt:

 

Kasutaja viga:

 

Näidis3: Kasutaja vea teatis koos Dialoogiga, kus lisaks märgistatud ära vea põhjused ekraanivormi siseselt.

 

viga3

 

Ilmub juhul, kui viga on põhjustatud Kasutaja poolt. Vea juures on koheselt välja toodud ka vea põhjus (Süsteem näitab kasutajaliideses punase raamiga kohe ära ka koha, kus andmed on puudulikud).

 

 

 

Süsteemisisene viga:

 

clip0001

 

Ilmub juhul, kui tekkinud vea konkreetne põhjus ei ole Süsteemi poolt koheselt määratletav. Antud Veateatiste ilmnemise korral pöörduda operatiivselt Süsteemi tugiteenuste osutaja poole (vt. alamlõiku "Tugi", alalõigu alt "Abi").

 

 

 

Lisaks:

Juhul kui Veateatise tekst ei mahu mingil põhjusel ekraanile ühe reana, siis vastava veateatise teksti lõpus ... ja kursori suunamisel veateatisele kuvatakse Kasutajale täistekstiga veateatis mitmes reas (realiseeritud selleks, et maksimaalselt ära kasutada sisulise osa ridade arvu vertikaalis).

 

 

 

Süsteemis realiseeritud avatud andmete ajaline jälgimise kontroll -  ekraani päises näidatakse automaatselt, mitu minutit töötate salvestamata andmetega sessiooni/de/s.

 

- JUHUL kui töötada Süsteemis avatud andmetega ühes sessioonis rohkem kui 10 minutit, ilmub ekraani päisesse Teade (Süsteem sisestab minutid automaatselt): Näidis NOsavedmin

 

- JUHUL kui töötada Süsteemis avatud andmetega, mitmes sessioonis, rohkem kui 10 minutit, ilmub ekraani päisesse Teade (Süsteem sisestab minutid automaatselt): Näidis   NOwork

 

 

nupp "Salvesta andmed"   -  juhul kui salvestamata mitu sessiooni, salvestab Süsteem automaatselt pikima salvestuseta perioodiga sessiooni andmed ja avaneb sarnane Dialoog järgmise pikima salvestuseta perioodiga sessiooniga,  jne;

 

nupp "Sisene salvestamata sessiooni"  - juhul kui salvestamata mitu sessiooni, siseneb Süsteem automaatselt pikima salvestuseta perioodiga sessiooni andmete juurde ja järgnevalt järgmise pikima  perioodiga sessiooni andmete juurde, jne;

 

 

 

 

- JUHUL kui klikite nupule "Loobu sessioonist" - ilmub lisaks juurde ka teine Dialoog

 

NO2

 

- nupp  "Jah loobuda" -  mõlemad Dialoogid kaovad ekraanilt  ja andmed salvestatakse seisuga, mis oli enne uute salvestamata andmete sisestamist.

- nupp "Ei" - samm tagasi ehk Dialoog kaob ja sisestatud andmed jäävad lahtiseks veel salvestamata kujul.