TA komisjoni otsus

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > LK loomine > Laeva saabumise Teadete edastamine > TA komisjoni tellimine >

TA komisjoni otsus

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Terviseameti E-posti aadressidele, mis sisestati Organisatsiooni registreerumisel EMDE´s antud tüüpi Teate saamisele, saabub vastava sisuga "Teade TA komisjoni vajalikkusest" (vt. kirjeldust alamlõigust: "Süsteemi töö" > "Süsteemi seadistamine" > "Organisatsiooni registreerimine Süsteemis" > "Organisatsiooni Teadete saamisele registreerimine" ).

 

Näidis (tekst on Teatemallis muudetav Administraatori poolt):

TA8

 

 

TA kasutaja siseneb Teates märgitud LK Süsteemis

 

1. Sisene Süsteemi alamlõiku "Laevakülastused", läbi alalõigu "Peamine" menüüs.

 

2. Leia vajalik LK Laevakülastuste nimekirja kaudu. Kasuta vajaliku LK leidmiseks vajadusel filtrit nimekirja päises (andmete sisestamise abiks vt. alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus")

 

TA9

 

3. Sisene LK vastava rea alguses paikneva nupu LKnupp kaudu, sakile "4.Dokumendid (Saabumisel)" .

 

4. TA komisjoni otsuse edastamiseks vali klikiga sobiv vastus valikust "TA komisjon", infoblokis "TA,PA ja VTA komisjon" ja salvesta andmed nupuga save.

valik1

 

5. TA komisjoni tellimise äraütlemisel Agendi poolt (deaktiveerib LK´svälja "TA komisjon vajalik") edastub TA E-posti aadressidele, mis sisestati Organisatsiooni registreerumisel EMDE´s antud tüüp Teate saamisele, vastava sisuga "Teade TA komisjoni vajalikkusest"

 

Komisjoni otsuse kirje eemaldub sellele järgnevalt automaatselt realt "TA komisjon".

 

TA11

 

 

Lisaks:

Süsteemi kaudu Agendile edastatud TA komisjoni vastuse näide vormiekraanil, vastuse variandiga "Andmed puuduvad" (all)

 

TA7

 

 

NB! Juhul kui märkeruut "Tervisedeklaratsioon täidetud" on aktiviseeritud tähendab see, et Süsteemis on LK juures täidetud ja salvestatud Tervisedeklaratsiooni ekraanivorm (saki all  "Dokumendid" Saabumisel).