Süsteemi seadistamine

Navigation:  Süsteemi töö >

Süsteemi seadistamine

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Antud alalõigu alla välja toodud alamlõigud ja funktsionaalsused:

 

Süsteemis kasutatavate lühendite selgitus

Tegevused Organisatsiooni sisestamiseks Süsteemi

Tegevused kasutajakonto loomiseks

Tegevused kasutajaõiguste väljastamiseks

Tegevused laevapere liikme ja reisija andmete "Vaikimisi" seadistuse teostamiseks

Tegevused EMTA veateadete seadistamiseks