Süsteemi kasutajaks registreerumine

Navigation:  »No topics above this level«

Süsteemi kasutajaks registreerumine

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Elektroonilise mereinfosüsteemi (EMDE) kasutajaks registreerumise protseduur kinnitatakse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt.

 

Süsteemi kasutajaks registreerumiseks tuleb Süsteemi Adminiastraatorile e-mailiga edastada vastav Avaldus, mis allkirjastatud Organisatsiooni volitatud isiku poolt (ja vajadusel lisada ka vastav allkirjastamise õigust kinnitav Volitus).

 

Nimetatud Avalduse ja Volituse vormi saab allalaadida Süsteemi esilehekülje https://emde.ee alumises osas asetsevatelt viidetelt (DOC / PDF).

 

Nimetatud dokumendid tuleb saata Veeteede Ameti e-mailile: emde@vta.ee

 

 

3in