Sõidugraafikud

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) >

Sõidugraafikud

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Alamlõigu alla on asjakohane informatsioon grupeeritud järgmiselt:

 

Uue sõidugraafiku loomine;

Olemasoleva sõidugraafiku eemaldamine nimekirjast;

Olemasoleva sõidugraafiku muutmine/sulgemine.

 

 

NB! Süsteem genereerib loodavate Sõidugraafikute alusel automaatselt LK´ed - igal öösel (hetkel Administraatori poolt seadistatud periood: 1-ks nädalaks ette). Juhul kui Sõidugraafikuga seotud Laev ei peaks mingil põhjusel LK´d sooritama, tuleb selline LK Süsteemis jooksvalt tühistada, kas vastava Laevaagendi firma kasutaja poolt või siis Administraatori poolt (vt. tegevusi "Süsteemi töö" >> "Laevakülastused (LK)" >> "LK loomine" >> "LK tühistamine"). Ja luua vajadusel LK uue Laevaga või luua vastav uus Sõidugraafik.

 

Lisaks:

NB! Juhul kui genereeritud LK`des muudetakse Agendi poolt ETA, siis rohkem vana ETA´ga LK´sid järgneval sõidugraafiku automaatsel genereerimisel, juurde ei looda.