Salasõna muutmine Kasutaja poolt

Navigation:  Süsteemi töö > Süsteemi seadistamine > Kasutajaõigused >

Salasõna muutmine Kasutaja poolt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Kasutaja salasõna Süsteemis muuta saab vajadusel ainult Kasutaja ise või Administraator.

 

2. Kasutaja siseneb oma andmetesse läbi alamlõigu "Minu andmed", alalõigu all "Seaded".

 

3. Administraator siseneb konkreetse kasutaja andmetesse läbi alamlõigu "Kasutajad", alalõigu alt "Administraator" menüüs ja ja sisestab Kasutajate nimekirja päises asetseva filtri parameetri "Nimi" lahtrisse vajaliku Kasutaja nime/perekonnanime või selle osa ja aktiveerib filtri nupuga filtrinupp . Siseneb otsitava Kasutaja andmetesse läbi rea alguses asetseva nupu.

 

4. Salasõna muutmiseks Kasutaja poolt (joonis all):

 

 

       sisesta Salasõna lahtrisse käsitsi

 - kustuta vana salasõna ja sisesta uus väljale "Salasõna" ning uus salasõna uuesti väljale "Kinnita salasõna". Salvesta tegevus klikiga nupule save ning sessiooni sulgumisel salvestab Süsteem uue salasõna Kasutaja andmete juurde. Lisaks edastub Kasutajale Süsteemis sisestatud e-posti aadressile vastavasisuline Teade. Vanade login-andmetega Süsteemi siseneda enam ei ole võimalik.

 

myuser2

 

 

 

NB! Käsitsi sisestatav salasõna peab vastama järgmistele nõuetele (Süsteemi poolt genereeritava salasõna juures sellega juba arvestatud): Salasõna peab sisaldama vähemalt 8-t sümbolit ja nende hulgas peavad olema vähemalt 1 suur ja väike kirjatäht ning number. Süsteem kontrollib login-andmete sisestamisel nende täielikku ühtelangevust järgnevalt:

- kasutajanimes - ainult tähemärkide ja/või numbrite kokkulangevust (suuri/väikesi tähti ei eristata)

- salasõnas - nii suurte, kui ka väikeste tähtede ning samuti ka numbrite kokkulangevust

 

 

Näidis: Veateatis, mis ilmub juhul, kui sisestada nõuetele mittevastav salasõna

 

myuser3

 

 

 

 

Lisaks:

- teade edastatakse Teadete järjekorra alusel, sellepärast võib Teate edastumise aeg olenevalt järjekorra pikkusest olla kuni 10 min.

- nupp "Loo uus salasõna" infobloki all, salasõna automaatseks genereerimiseks, on nähtav ja kasutatav ainult Administraatori õigustega kasutajale.

 

NB! Salasõna muutmine EMDE´s veebilehitseja IE ver.11`ga ei ole võimalik. Juhul kui Kasutaja siseneb EMDE`sse veebilehitsejaga IE ver.11, siis tema kasutajaandmete infoblokis "Isikukaardita sisenemiseks" seisab automaatselt ainult hoiatav Teatis (vt. Näidist all) ning login-andmete väljad puuduvad üldse.

 

Näidis :

 

IE11

 

Salasõna muutmise vajadusel tuleb Kasutajal sellisel juhul:

 

- teostada salasõna muutmine teise, EMDE poolt toestatava, veebilehitseja abil (ka IE ver. 8-10);

- pöörduda salasõna muutmiseks kirjalikult EMDE administraatori poole.