Sadamakapteni teate edastamine (Sadama ATA)

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > LK loomine > Laeva ATA ja ATD fikseerimine ja edastamine >

Sadamakapteni teate edastamine (Sadama ATA)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Sadama ATA LK´ e juurde sisestada ja Sadamakapteni teate edastada, saab ainult Sadama kasutaja.

 

Vaata PortPlus teadete saatmise Staatuse RING-tähiste tähendusi eelmisest alamlõigust "Laeva ATA ja ATD fikseerimine ja edastamine"

 

 

1. Sisene Süsteemi alamlõiku "Laevakülastused", läbi alalõigu "Peamine" menüüs.

 

2. Leia vajalik LK Laevakülastuste nimekirja kaudu. Kasuta vajaliku LK leidmiseks vajadusel filtrit nimekirja päises (andmete sisestamise abiks vt. alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus")

 

LKfilter

3. Sisene LK vastava rea alguses paikneva nupu LKnupp kaudu, sakk "2.Laevakülastus", vt. järgnevalt infoblokki "LKE".

 

Näidis: Sadama ATA sisestamine/salvestamine (antud juhul Laeva agent juba oma aja sisestanud ja edastanud)

 

portaccept

NB! Sadama poolt sisestatud ATA saatmise staatustes ei kajastu - selle salvestamisel edastatakse ainult Sadamakapteni teade neile kasutajatele, kes vastavale e-maili teatele registreerunud (Sihtsadam, Agent, PPA ja VA). RING-tähised kajastavad antud juhul ainilt Agendi poolset aja sisestamist ja saatmist.

 

 

4. Laeva saabumise aja (Sadama ATA) fikseerimiseks ja Sadamakapteni teate saatmiseks (Näidis p.3):

- sisesta esimesele LKE ´i reale, väljale lahtri all "Sildumise aeg" välja all "Sadam", Laeva reaalne sildumise aeg kas käsitsi või kasuta selleks kalender-funktsiooni.

- kliki nupul save ja Sadamakapteni teade edastub koheselt vastavale e-maili teatele registreerunud kasutajatele. SadamaATA aja muutmist/saatmist vt. p.6.

 

5. Juhul kui Agendi poolt ei ole veel sisestatud ATA andmeid väljale "Sildumise aeg", välja all "Laevaagent (ATA)", siis sisestub automaatselt nimetatud väljale Sadama poolt oma väljale eelnevalt sisestatud ATA aeg. Agendil on võimalik järgnevalt, kas Sadama aega kinnitada oma lahtrisse vastava nupu abil või sisestada lahtrisse selle asemel oma ATA aeg.

NB! Juhul kui Laevaagent muudab Sadama lahtrist algselt Laevaagendi lahtrisse kopeerunud aega, siis järgneval aja muutmisel Sadama lahtris aeg Laevaagendi lahtris enam ei muutu.

 

 

tel - nupp, mis ilmub andmete sisestamisele järgnevalt andmevälja kõrvale (Sadama ATA sisestaja andmete vaatamiseks).

 

6. Sadama ATA aja muutmine sadama poolt ajaliselt piiratud kuni ATD sisestamiseni. ATA aja muutmiseks:

- sisesta väljale uus aeg, loe ekraan üle või salvesta andmed koheselt. Sadamakapteni teade edastub koheselt uuesti nomineeritud kasutajatele (juhul kui Saajad on vastava e-maili ja/või XML´i Teate saamisele registreerunud).

 

- teate saatmine ja sellega seotud andmed fikseeruvad Süsteemi logides.

 

LISAKS:

 

1. Laevaagendi firma kasutajal on eraldi nupud ainult oma ATA ja ATD andmete saatmiseks ( "Saabumisteate saatmine (ATA)" ja "Väljumisteate saatmine (ATD)).

 

2. Sadama kasutaja saab sisestada LK juurde ATA aja esimese LKE liikumise juurde sisenemisel ja ATD aja viimase liikumise juurde väljumisel.