Sadamaga seotud teadetele registreeringu seadistamine

Navigation:  Süsteemi töö > Süsteemi seadistamine > Organisatsiooni registreerimine Süsteemis > Organisatsiooni Teadete saamisele registreerimine >

Sadamaga seotud teadetele registreeringu seadistamine

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Organisatsiooni kasutajaid Süsteemis Teadete saamisele registreerida saab konkreetse Organisatsiooni Konto administrator või EMDE Administraator.

vt.  lisaks informatsiooni eelnevast alamlõigust Organisatsiooni Teadete saamisele registreerimine

 

NB! Ühte tüüpi teadetele võib seadistada sarnased saatmise sisu, viisiid, saaja/d või seadistada igale tüübile erinevad saatmise viisid, sisu, saaja/d.

 

 

Sadamaga seotud E-posti tea(de)tele registreerumiseks:

 

1. Ava Organisatsiooni andmed ja sisene sakki "Tellimused".

 

2. Organisatsiooni kasutajatele uue registratsiooni sisestamiseks Teadetele kliki nupule plus nimekirja päises ja avaneb uus Teadetele registreerumise vorm.

 

Näidis:

 

tellimus2

 

3. Infoblokk "Peamine", vali esiteks teavitamise viis valikust klikiga "Teavitamise meetod" - täitmiseks nõutud väli kuna sellest oleneb millised teated ilmuvad järgnevalt valikusse "Teade" (kas E-post või x -Tee Teated);

 

teated3

 

3. Uuele E-posti teatele registreerumiseks tuleb  KINDLASTI sisestada järgnev:

 

3.1. sisesta valikust klikiga vastav "Teavitamise meetod" valik "E-post"

 

3.2. "Teavitamise meetod" rea alla lmub lisarida "E-post" koos lahtriga - sisesta lahtrisse teavitatava/te E-posti aadress/id

 

3.3. sisesta väljale "Keel" valikust klikiga sobiv - kas eesti- või inglise keeles

 - Teade hakkab saabuma vastavas keeles loodud malli alusel (vt. alalõiku "Teatemallide seadistamine").

 

Näidis:        

teade6

 

 

4. sisesta valikust "Teade" vajalik lahtrisse (valkikusse "Teade ilmuvad valitavad teated grupeeritult  - Organisatsioonile määratud rolli/de alusel automaatselt) ja kliki järgnevalt samal real nupule "Lisa" . Sisestatav Teade registreerub nimekirja ülemiseks. VASTAVALT vajadusele sisesta kas 1 teade või mitu teadet korraga.

 

Näidis:

sadamateade

 

5. Sadamaga seotud teate valimisel ilmub ekraanivormi juurde:

-  infoblokki "Peamine" lisandub kirje rida "Kõik sadamad" koos deaktiivse märkeruuduga;

-  paremale äärele lisainfoblokk valikuga "Sadam".

 

5. Teavitamise võimalused vt. p.5) :

 

5.1. JUHUL kui soovitakse, et valitud Sadamaga seotud teade, deastuks registreerunuile kõigi Eesti sadamate kohta: tuleb aktiviseerida märkeruut "Sadamad" ja vastavalt sellele kaob ekraanivormist lisainfoblokk "Sadam"

 

Näidis:

sadamateade2

 

5.2. JUHUL kui soovitakse, et valitud Sadamaga seotud teade, edastuks registreerunuile ainult valitud Eesti sadamate kohta: tuleb  märkeruut "Sadamad" jätta deaktiviseerituks ja lisainfoblokis "Sadam" sisestada vajalik/ud sadam/ad nimekirja.

 

Näidis:

sadamateade3

 

6. Salvesta alati  oma tegevused klikiga nupul save . Uus registreeringu kirje salvestub Organisatsiooni Kasutajate teadetele registreeringu nimekirja.

 

Näidis:

sadamateated

 

 

7. Registreeringu muutmiseks:

 

7.1. sisene konkreetsesse registreeringu kirjesse Organisatsiooni Kasutajate teadetele registreeringu nimekirja läbi vastava rea alguses asetseva nupu teated5 (vt. Näidist p.6)

 

7.2. teosta vajalikud muudatused ja salvesta klikiga nupul save.

 

 

8. Teatelt registreeringu eemadlamiseks vt. tegevuseid eelmises alamlõigus "Organistasiooni Teadete saamisele registreerimine" (p.11.ja 12)