Sadama poolt LKE kinnitamine

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > LK loomine >

Sadama poolt LKE kinnitamine

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Sadama külastamise LKEkäigus kinnitab Süsteemis Sadama kasutaja või vajadusel ka Administraator. Mõlemale kasutajale antud õigus Sadama kinnituse sisestamiseks ka pärast ATA sisestamist (kuid ennem ATD sisestamist).

Sadama kasutaja näeb LK´de nimekirjas ainult neid LK´sidd, millised seotud tema sadama külastamisega. Sadam annab aktsepti konkreetse LKE käigus sadama külastamiseks Agendi poolt sisestatud LK`dele (mitte Vabale LK´le),

 

 

1. Sisene Süsteemi alamlõiku "Laevakülastused", läbi alalõigu "Peamine" menüüs.

port4

 

2. Leia vajalik LK Laevakülastuste nimekirja kaudu. Kasuta vajaliku LK leidmiseks vajadusel filtrit nimekirja päises (andmete sisestamise abiks vt. alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus").

3. Sisene LK vastava rea alguses paikneva nupu LKnupp kaudu, sakk "2.Laevakülastus".

 

4. Kliki järgnevalt nupule "Kinnitada", lahtri all "Sadama aktsept" vastaval LKE real ning salvesta oma tegevus klikiga nupul save .

 

Näidis:

term5

 

 

5. Süsteemis teostub järgnev:

- salvestuvad andmed jooksvas sessioonis;

- infobloki LKE lahtrisse "Sadama aktsept", vastaval LKE real, fikseerub Sadama poolt sadama külastamiseks antud aktsepti aeg ja ilmub nupp " Lükka tagasi" infobloki alla;

 

 

port6

 

6. Sadama aktsepti eemaldamiseks LKE´lt, kliki nupul "Lükka tagasi" ja salvesta oma tegevus nupuga save ning Süsteem eemaldab lahtrist aktsepti kuupäeva ning ilmub jällegi nupp "Kinnitada". Nupud "Kinnitada" ja "Lükka tagasi" on Sadama kasutajale kasutatavad kuini LK sulgemiseni (samas soovitatav teha valik siiski enne ATA sisestamist).

 

Lisaks:

 

- Sadama külastamise kinnitus sisestatakse soovitavalt, pärast Terminali kasutaja poolset vastavat kinnitust Sadama külastamiseks sama LKE käigus.

- Sadama kasutaja võib sisestada Sadama külastamise aktsepti ka ATA sisestamise ajal (eelnevalt lihtsalt sisestab aktsepti).

- Sadama aktsepti puudumine ei peata kuidagi Süsteemi tööd.

- Sadama aktsept ja ATA funktsioonid ei ole omavahel otseselt kuidagi seotud.