Sadama ATD edastamine

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > LK loomine > Laeva ATA ja ATD fikseerimine ja edastamine >

Sadama ATD edastamine

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Sadama ATD LK´ e juurde sisestada ja vastava teate edastada, saab ainult Sadama kasutaja.

 

Vaata PortPlus teadete saatmise Staatuse RING-tähiste tähendusi eelmisest alamlõigust "Laeva ATA ja ATD fikseerimine ja edastamine"

 

 

1. Sisene Süsteemi alamlõiku "Laevakülastused", läbi alalõigu "Peamine" menüüs.

 

2. Leia vajalik LK Laevakülastuste nimekirja kaudu. Kasuta vajaliku LK leidmiseks vajadusel filtrit nimekirja päises (andmete sisestamise abiks vt. alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus")

 

3. Sisene LK vastava rea alguses paikneva nupu LKnupp kaudu, sakk "2.Laevakülastus", vt. järgnevalt infoblokki "LKE".

 

 

4.Laeva väljumise aja (Sadama ATD) fikseerimiseks ja Sadamakapteni ATD saatmiseks:

- sisesta viimasele LKE ´i reale, väljale lahtri all "Tegelik väljumisaeg" välja all "Sadam", Laeva reaalne väljumise aeg kas käsitsi või kasuta selleks kalender-funktsiooni ja "loe ekraan üle" (vt. Näidist all). PortPlus Staatus (saabumisel) RINGtähis muutub punaseks redbul kui ATD PortPlus teade veel Agendi poolt edastamata;

- kliki nupul save ja Sadamakapteni ATD teade edastub koheselt PPA´le. ATD aja muutmist vt. p.6.

 

Näidis: Sadama ATD sisestamine (Laevaagent ATD juba edastanud)

 

atd2

 

- Sadama ATD aja muutmist/saatmist vt. p.6.

 

NB! Sadama poolt sisestatud ATD saatmise staatustes ei kajastu - selle salvestamisel edastatakse ainult Sadamakapteni teade neile kasutajatele, kes vastavale e-maili teatele registreerunud (Sihtsadam, Agent, PPA ja VA). RING-tähised kajastavad antud juhul ainult Agendi ATD aja sisestamist ja saatmist.

 

5. Juhul kui Agendi poolt sisestatud ATD andmed väljale "Tegelik väljumis aeg" välja all "Laevaagent (ATD)", siis see aeg Sadama vastavasse lahtrisse ei kopeeru (andmete saatmise seisukord näha "PortPlus Staatus: SafeSeaNet (Väljumine)" ja "Eesti osapooltele" kõrval asetsevatest RING-tähiste värvuse järgi )(vt. Näidist p.4).

 

 

6. Sadama ATD aja muutmine sadama poolt ei ole ajaliselt piiratud. ATD aja muutmiseks:

- sisesta väljale uus aeg, loe ekraan üle või salvesta andmed koheselt. Sadamakapteni ATD teade edastub koheselt uuesti PPA´le ja Sadamale endale (juhul kui Saajad on vastava e-maili ja/või XML´i Teate saamisele registreerunud).

 

atd22

- Sadama ATD teate saatmine ja sellega seotud andmed fikseeruvad Süsteemi logides.

 

LISAKS:

 

1. Sadama kasutajal ja Laevaagendi firma kasutajal on eraldi nupud ainult oma ATA ja ATD andmete saatmiseks ( "Saabumisteate saatmine (ATA)" ja "Väljumisteate saatmine (ATD)).

 

2. Sadama kasutaja saab sisestada LK juurde ATA aja esimese LKE liikumise juurde sisenemisel ja ATD aja viimase liikumise juurde väljumisel.

 

3. Pärast ATD saatmist ei ole ATA aega enam saata võimalik (vastav nupp kaob ekraanilt).