Saabumisel/väljumisel sama pargasega

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > LK loomine > "Puksiir-pargas" LK sisestamine >

Saabumisel/väljumisel sama pargasega

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

1. Laevaagendi firma kasutaja või Terminali kasutaja siseneb Süsteemi alamlõiku "Laevakülastused", läbi alalõigu "Peamine" menüüs. Laevaagendi firma kasutaja näeb nimekirjas ainult neid LK´sid, millised tema Organisatsiooni poolt Süsteemi sisestatud ja samuti ka Vabu LK´sidd - e. neid, millistele Agenti pole veel sisestatud.

 

TUG

 

2. Uue LK sisestamiseks kliki nupule "Luua uus LK", LK´de nimekirja all paremas ääres (vajadusel kasuta laeva leidmiseks filtreid nimekirja päises).

 

3. Saabumisel: Pargasega

3.1.sisesta avanenud ekraanivormi "Loo laevakülastus" filtrisse "Laeva nimi" otsitava Puksiiri nimi või selle osa ja käivita filter nupuga otsi.

 

tug22

 

3.1.1. juhul kui leiad sobiva rea, kus soovitav Puksiir koos soovitava Pargasega, kliki nupul "Kasuta seda " vastava rea taga

 

- genereerub Laeva andmete vorm uue LK sees, milles READ ONLY sisestunud "Saabumise pargas" andmed (samuti summeeritud "Laev+Pargas" andmed GT, NT ja LOA (m) osas Laeva e. Puksiiri andmetes infobloki all "Parameetrid")

 

tug28

 

 

3.1.2. juhul kui ei leia rida, kus soovitav Puksiir koos soovitava Pargasega, kliki nupul "Kasuta teise pargasega " vastava rea taga;

- genereerub Laeva andmete vorm uue LK sees, milles ilmub infoblokk "Pargas saabumisel";

- sisesta vajaliku Pargase nimetus või selle osa valikusse infoväljas "Lisatud pargas" ja juhul kui sobiv nimi ilmub valikusse kliki selles ja see sisestub väljale "Pargase nimi" ning automaatselt täituvad ka ülejäänud andmeväljad infoblokis (juhul kui need eelnevalt Süsteemi sisestatud);

- samas võib kõik nimetatud andmeväljad täita käsitsi (NB! Sisestatav Pargase IMO number peab olema unikaalne). Sellisel juhul tuleb ise väljadele sisestada JUBA summeeritud vastavad näitajad!

 

tug2

 

 

 

- juhul kui Puksiiri ja Pargase andmed on korras, siis kinnita need LK loomiseks "klikiga nupul "Kinnitan ja jätkan" (nupp kaob).

NB! Pärast seda neid LK käigus enam muuta ei saa (saab ainult LK tühistada/sisestada vajadusel uus)

 

Süsteem genereerib automaatselt uue LK ekraanivormi, millisel Laevaks Sinu poolt kinnitatud "Puksiir + Pargas" (READ ONLY) ja samasse infoblokki ilmuvad Pargase sisestamise valikunupp Pargase muutmiseks Väljumisel ("Väljumisel ilma pargaseta/teise pargasega"). Samuti summeeritud "Laev+Pargas" andmed GT, NT ja LOA (m) osas Laeva e. Puksiiri andmetes infobloki all "Parameetrid")

 

TUG3

 

 

3.1.3. Lisaks olemas võimalus nn. VABADE LK "Omaks määramiseks" (vt. tegevusi alamlõigust: "Süsteemi töö" > "Laevakülastused (LK)" > "LK loomine > "Vaba LK omaks määramine Agendi poolt"

 

3.2. Juhul kui otsitavat Puksiiri nimekirjas ei ole, siis kliki järgnevalt nupule "Luua uus laev" ekraanivormi "Loo laevakülastus" all:

- avaneb uus LK vorm, sakiga "1.Laev", laeva andmete sisestamiseks (andmete salvestamiseks täida vähemalt vormi kõik nõutud väljad"

 

4. SELLEKS, et salvestada uus LK valitud puksiiri ja pargasega, sisene LK ekraanivormi sakile "2.Laevakülastus" ja sisesta seal andmed vähemalt nõutud andmeväljadele "Sihtsadam" ja "Eeldatav saabumise aeg/ETA".

SALVESTA oma tegevused klikiga nupul save.

 

 

NB! Juhul kui valikunuppu "Väljumisel ilma pargaseta/teise pargasega" mitte klikkida, siis siseneb automaatselt ka Väljumise ekraanivormi saabumise Puksiir + Pargas kombinatsioon. Väljumise pargase andmete sisestamine võimalik kuni ATD saatmiseni väljumise Agendi poolt. Eraldi kirjet sellisel juhul Laeva andmetesse ei ilmu (sama pargas näha LK andmetes väljumisel)

 

EDASI jätka LK sisestamise (standardset) protseduuri.