Saabumise Ülddeklaratsioon (LLK)

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > Lihtsustatud laevakülastused (LLK) > Saabumise dokumentide vormistamine (LLK) >

Saabumise Ülddeklaratsioon (LLK)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Lihtsustatud LK kasutaja siseneb Süsteemi alamlõiku "Lihtsustatud laevakülastused", läbi alalõigu "Peamine" menüüs. Leia LLK´de nimekirjast vajalik LLK, kasuta selleks filtrite võimalusi LLK´de nimekirja päises (andmete sisestamise abiks vt. alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus").

 

2. LLK andmetesse sisenemiseks, kliki nupule LLKnupp vastava LLK rea alguses ja LLK andmed avanevad sakilt "2. Laevakülastus".

 

3. Kliki järgnevalt sakile "3. Dokumendid väljumisel ja saabumisel".

 

Näidis: saabumise Ülddeklaratsiooni vormistamine

LLKüds1

 

 

 

Dokumendid Saabumisel ekraanivormi on välja toodud skaneeritud dokumentide edastamise staatused:

graybul (hall RING-tähis) - saatmata.

bluebul (sinine RING-tähis) - saadetud.

bullyellow(kollane RING-tähis) - andmed muudetud (kuid pole uuesti saadetud).

redbul (punane RING-tähis) - tagasi lükatud, vähemalt ühe kontroll-Organisatsiooni poolt (konkreetsemalt võimalik vaadata Töölaualt)

 

4. Ülddeklaratsioon infobloki all "Saabumisel ":

 

- väli "Saabumise kuupäev ja kellaaeg" - juhul kui Süsteemi pole sisestatud saabumise aega ATA, sisestub väljale Süsteemis fikseeritud aeg Eeldatav saabumise aeg ETA;

- tekstiväli "Reisi lühikirjeldus" - sisestub eelnevalt sisestatud LK andmetest saki alt "2. Laevakülastus", vajadusel käsitsi siin muudetav;

- tekstiväli "Lasti lühikirjeldus" - sisesta käsitsi kirjeldus lahtrisse vaba tekstina, inglise keeles. Selleks, et lasti kirjelduse tekst mahuks korrektselt printvormi raami 13. Lasti lühikirjeldus (Brief description of the cargo) on soovitatav tekst kirjutada lahtrisse järjest ja eraldada erinevad osad semikooloniga (;). Ülddeklaratsiooni Printvormi saab enne saatmist alati üle vaadata ja vajadusel muuta (kliki allpool nupule "Trüki", infoblokis "Skaneeritud dokumentide versioonid", real "Ülddeklaratsioon"). Salvesta oma tegevus klikiga nupul save.

 

5. Laevapere liikmete arv saabumisel sisestub andmeväljale "Munsterroll" ja samuti ka saabumise Munsterroll ise kopeeritakse automaatselt saabumise andmetesse väljumise andmetest. Vajadusel võimalik Saabumise Munsterroll tühjendada ja üles laadida uus Munsterrolli fail või siis sisestada nimekiri käsitsi otse vastava ekraanivormi kaudu või olemas olevat nimekirja lihtsalt käsitsi muuta (vt. tegevuseid järgnevast alamlõigust: Munsterrol saabumise0l (LLK)

 

6. Reisijate arv saabumisel sisestub andmeväljale "Reisijate arv" ja samuti ka saabumise Reisijad ise kopeeritakse automaatselt saabumise andmetesse väljumise andmetest. Vajadusel võimalik Saabumise Reisijate nimekiri tühjendada ja üles laadida uus Reisijate nimekirja fail või siis sisestada nimekiri käsitsi otse vastava ekraanivormi kaudu või olemas olevat nimekirja lihtsalt käsitsi muuta (vt. tegevuseid järgnevast alamlõigust: Reisijate nimekiri saabumisel (LLK)

 

7. Juhul kui Dokumentide esitajal puudub allkirjastamiseks ID-kaart (e. dokumendid allkirjastatakse digitempliga) on nõutav Ülddeklaratsiooni originaaldokumendi skaneeringu üles laadimine Süsteemi (vastasel juhul ilmub vastavasisuline Veateatis).

 

7.1. Paberkandjal Ülddeklaratsiooni Üles laadimiseks:

- kliki nupule "Vali",real "Ülddeklaratsioon",  "Skaneeritud dokumentide printversioonid" infoblokis;

- laadi Väljumise Ülddeklaratsioon üles LK andmete juurde (standardne dokumendi üleslaadimise protsess arvuti kõvakettalt), skaneeritud dokument ( PDF , või muu skaneeritud dokumendi versioon).

NB! "Skaneeritud dokumentide versioonid" infobloki sees on realiseeritud funktsionaal mitme faili korraga Üles laadimiseks (multi-upload). Pärast esimese faili üleslaadimist on Süsteem kohe valmis järgmise dokumendi juurde laadimiseks (nupp "Vali" ilmub alati uuesti). Niimoodi võimalik järjest üles laadida mitu (erinevat) dokumenti - Süsteem genereerib ise automaatselt ZIP-faili (milles rohkem kui 1 fail). Kõik üles laaditud failid jäävad samasse alla ka eraldi näha.

 

8. Salvesta oma tegevus klikiga nupul save.

 

9. Lisaks võimalus Ülddeklaratsiooni printvormi väljatrükkimiseks ( sisestatud kirjete alusel):

- kliki nupule "Trüki", infoblokis "Skaneeritud dokumentide versioonid", real "Ülddeklaratsioon";

- automaatselt genereerub Saabumise Ülddeklaratsioon.

 

 

Saabumise Ülddeklaratsiooni on võimalik järgnevalt sisestada digitaalallkirjastamiseks ja edastamiseks Dokumentide allkirjastamise ekraanivormi (Ülddeklaratsioon genereerub automaatselt pärast nupule "Allkirjasta ja saada" klikkimist, XML ja/või PDF )  vt. tegevuste kirjeldust järgnevalt alamlõigust "Dokumentide elektrooniline allkirjastamine ja esitamine (LLK)"

 

 

Näidis: LLK, genereeritud Saabumise Ülddeklaratsioon

 

LLKüds2