Saabumise Ülddeklaratsioon

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > LK loomine > Saabumise dokumentide vormistamine >

Saabumise Ülddeklaratsioon

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ülddeklaratsiooni andmete sisestamine Süsteemi toimub Laevaagendi firma kasutaja (või ka Administraatori) poolt:

 

1. skaneeritud dokumendi üles laadimisega Saabumise Ülddeklaratsiooni ekraanivormi kaudu. Vajadusel sisestada käsitsi juurde puuduvad andmed infobloki "Ülddeklaratsioon" andmeväljadele: "Munsterroll", "Reisijate arv", "Alla 12-aastaste laste arv", "Piletita reisijad", "Seisuaja pikkus" ja lisaks ka väljadele "Reisi lühikirjeldus", "Kapteni nimi", "Lasti lühikirjeldus" (juhul kui need ei ole eelnevalt sisestunud) ning väljale "Märkused". Väljad "Agent", "Saabumise kuupäev ja kellaaeg" ja "Esindaja" täituvad LK andmetest automaatselt (READ ONLY) ;

2. või siis genereerub ÜD LK juurde käsitsi erinevate ekraanivormide kaudu sisestatud vastavatest andmetest;

3. või siis kombineeritud variandiga p.1 ja p.2.

 

 

 

1. saabumise Ülddeklaratsiooni skaneeritud dokumendi sisestamiseks LK´e juurde:

 

1.1. Sisene Süsteemi alamlõiku "Laevakülastused", läbi alalõigu "Peamine" menüüs.

 

1.2. Leia vajalik LK Laevakülastuste nimekirja kaudu. Kasuta vajaliku LK leidmiseks vajadusel filtrit nimekirja päises (andmete sisestamise abiks vt. alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus")

1.3. Sisene LK`se vastava rea alguses paikneva nupu LKnupp kaudu nimekirjas ja sealt sakile "Dokumendid" (Saabumisel)".

 

UDD1

 

 

NB! Juhul kui infobloki "Ülddeklaratsioon" andmeväljad Munsterroll" või "Reisijate arv", "Alla 12-aastaste laste arv", "Piletita reisijad" andmed sisestatakse käsitsi, peab LK juurde olema üles laaditud vastavalt Munsterrolli ja/või Reisijate nimekirja skaneeritud dokumentide versioon (vastasel juhul ilmub dokumentide digiallkirjastamisel vastavasisuline veateatis).

 

Näidis: skaneeritud ÜD dokumendi sisestamine LK juurde

 

UDD2

 

2. saabumise ÜD genereerimiseks Süsteemi käsitsi sisestatud LK andmetest:

 

2.1. sisesta vajalikud andmed LK juurde käsitsi erinevate ekraanivormide kaudu või kasuta andmete sisestamiseks loodud XLM/XLS/XLSX failide üleslaadimise võimalusi:

 

- vt. tegevusi eelnevast alamlõigust "Munsterroll ja Laevapere varude deklaratsioon saabumisel"

 

- vt. tegevusi eelnevast alamlõigust "Reisijate nimekiri saabumisel"

 

- vt. tegevusi eelnevast alamlõigust "Tervisdeklaratsioon"

 

- vt. tegevusi eelnevast alamlõigust "Laeva varude deklaratsioon saabumisel"

 

UDS1

3. Lisaks on võimalik ÜD andmed LK juurde sisestada kombineerides p.1 ja p.2 toodud võimalusi. Sealjuures tuleb arvestada järgnevaga:

 

NB! Juhul kui Süsteemi on LK juurde juba üleslaaditud Munsterrolli või Reisijate nimekirja XLS/XML formaadis dokumendid infobloki all "Ülddeklaratsioon", siis ei ole enam võimalik üles laadida vastavate dokumentide skaneeritud versioone infobloki alla "Skaneeritud dokumentide versioonid" (vastupidises järjekorras on võimalik - sellisel juhul säilub ka skaneeritud dokumendi fail).

 

Samas juhul kui LK juurde on eelnevalt andmed üles laaditud skaneeritud dokumendina ja samas on vastavad andmed Süsteemi sisestatud järgnevalt ka käsitsi läbi vastava ekraanivormi (või XLS/XML/XLSX faili abil üles laaditud)  -  siis eelistab Süsteem digiallkirjastamise konteineri loomisel automaatselt skaneeritud dokumendi versiooni.