Organisatsioonile rollide määramine

Navigation:  Süsteemi töö > Süsteemi seadistamine > Organisatsiooni registreerimine Süsteemis >

Organisatsioonile rollide määramine

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Organisatsioonile Süsteemis rolle määrata saab ainult Administraator

 

2. Sisene Organisatsioonide nimekirja läbi alamlõigu "Organisatsioonid" alalõigu all "Administraator".

 

3. Sisesta nimekirja päises asetseva filtri parameetri "Nimi" lahtrisse sisestatava Organisatsiooni nimi või selle osa ja aktiviseeri filter nupuga filtrinupp ja avaneb konkreetse Organisatsiooni andmetega vorm "Juriidiline isik". Organisatsioonile rolli/de kinnitamiseks tuleb siseneda järgnevalt sakile "Rollid" ja selleks peavad kindlasti olema eelnevalt sisestatud nõutavas mahus andmed saki alla "Organisatsioon".

 

4. Sisene sakile "Rollid" ja aktiviseeri rollide nimekirjas antud Organisatsioonile vajalikud rollid - sisesta "linnuke ruutu vastava Põhirolli, Lisarolli, Organisatsiooni rolli rea lahtris "Aktiivne roll". Loo vajadusel juurde ka alamroll, ja aktiviseeri ka see vajadusel (vt. alalõiku "Alamrolli loomine" järgnevalt).

 

Näidis: ekraanivorm Organisatsioonil õiguste määramiseks

 

roles10

 

5. Salvesta tegevus klikiga nupule save.

 

 

Lisaks:

Põhirollid on programmeeritud eelnevalt, vastavalt projekti Detailanalüüsi etapi käigus saadud informatsioonile. Uusi põhirolle Süsteemi sisestada saab ainult Arendaja.

Lisarolli saab määrata ainult mingi juba määratud põhirolli juurde.

Piiratud õigustega Alamrolle võimalik luua/sisestada alati ainult olemas olevate rollide baasil.

Ainult Administraator saab Süsteemis väljastada Administraatori rolli või luua selle baasil alamrolle.

Organisatsiooni roll: Süsteemis mitteaktiivsetele Organisatsioonidele vajalike tegevuste lisamiseks lähtuvalt Süsteemi loogika seisukohast.

roll "Lihtsustatud LK kasutaja" on põhiroll, mis loodud "Laevaagendi firma kasutaja" kasutaja baasil.

Süsteemsed rollid vt. alalõiku "Süsteemsete õigustega kasutajakontod".

UUENDUS: Juhul kui Organisatsioonile sisestatakse Laevaagendi firma  Kasutaja roll (aktiviseeritakse vastava rea märkeruut nimekirjas), edastub automaatselt e-posti teade "Teade uue laevaagendi firma lisamise kohta", kõikidele antud teate saamisele volitatud kasutajatele.