Reisijate nimekiri väljumisel (LLK)

Navigation:  Süsteemi töö > Laevakülastused (LK) > Lihtsustatud laevakülastused (LLK) > Väljumise dokumentide vormistamine (LLK) >

Reisijate nimekiri väljumisel (LLK)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Reisijate nimekirja andmed LLK Ülddeklaratsiooni väljumisel sisestab Lihtsustatud LK kasutaja (samuti võimalik teostada ka Administraatoril).

Vt. Reisijate nimekirja XML-dokumendi ja skaneeritud originaaldokumendi üleslaadimise võimalusi ja vajalikke toiminguid eelnenud alamlõigu alt "Väljumise Ülddeklaratsioon (LLK)" p.4.2.

 

 

1. Lihtsustatud LK kasutaja siseneb Süsteemi alamlõiku "Lihtsustatud laevakülastused", läbi alalõigu "Peamine" menüüs. Leia LLK´de nimekirjast vajalik LLK, kasuta selleks filtrite võimalusi LLK´de nimekirja päises (andmete sisestamise abiks vt. alamlõiku "Abifunktsioonid ja võimalused" alalõigust "(c)ONE tarkvara lühikirjeldus").

 

2. LLK andmetesse sisenemiseks, kliki nupule LLKnupp vastava LLK rea alguses ja LLK andmed avanevad sakilt "2. Laevakülastus".

 

3. Kliki järgnevalt sakile "6.Reisijate nimekiri" Väljumisel.

 

Näidis: tühi Reisijate nimekirja ekraanivorm (LLK Väljumisel)

LLKRNV1

 

NB! Juhul kui Agendi poolt on juba õiges formaadis Reisijate nimekiri XML või XLS fail üles laaditud saki alt "3.Dokumendid " Väljumisel, siis see avaldub koheselt nimekirjana juba ka saki all "6.Reisijate nimekiri" Väljumisel

P.S. Juhul kui Reisijate nimekiri juba algselt üles laaditud XML- või XLS formaadis, siis vastava skaneeritud dokumendi üleslaadimise vajadust EI OLE (nupp "Vali" kaob realt "Reisijate nimekiri" infoblokis "Skaneeritud dokumentide versioonid")

Samas võimalik seal skaneeritud dokumenti üles laadida juhul, kui ei ole üles laaditud vastavat faili/faile XML- või XLS formaadis infoblokis "Ülddeklaratsioon".

 

 

4. Võimalused Reisijate andmete sisestamiseks väljumise Reisijate nimekirja:

 

4.1. andmed juba üles laaditud ekraanivormi "3.Dokumendid" Väljumisel kaudu (vt. tegevusi eelnevat alamlõigust "Väljumise ülddeklaratsioon (LLK)""). Andmete avaldumine vastavalt allolevale Näidisele: (täidetud) Reisijate nimekirja ekraanivorm Väljumisel

 

4.2. Reisijate andmete käsitsi sisestamine Reisijate nimekirja. Kliki nupule plus nimekirja vormi päises.

 

 

4.2.1. Avanevas uues "Reisija" ekraanivormis (vt. Näidist all: ekraanivorm Reisija andmete sisestamiseks):

 

avanevas uues "Reisija" ekraanivormis (all):

--kohustuslik arvväli "Nr." - sisesta väljale järjekorra number;

- kohustuslik tekstiväli "Eesnimi" - sisesta väljale isiku nimi;

- kohustuslik tekstiväli "Perekonnanimi" - sisesta väljale isiku perekonnanimi;

- kohustuslik väli "Sünniaeg" - sisesta väljale sünniaeg kas käsitsi või kasuta selleks kalender-funktsiooni;

- valikväli "Sünnikoht" - sisesta väljale riigi nimi või selle osa (eesti keeles) ja valik klikiga lahtrisse sobiv

- kohustuslik valikväli "Kodakondsusriik" - sisesta väljale riigi nimi või selle osa (eesti keeles) ja valik klikiga lahtrisse sobiv;

- kohustuslik tekstiväli "Dokumendi number" - sisestav väljale dokumendi number (copy-paste);

- kohustuslik valikväli "Dokumendi väljastanud riik" - sisesta väljale riigi nimi või selle osa (eesti keeles) ja valik klikiga lahtrisse sobiv;

- valikväli "Sugu" - sisesta valikust klikiga õige (mees või naine);

- valikväli "Laevale mineku sadam" - sisesta väljale sadama nimi või selle osa või selle kood (inglise keeles) ja valik klikiga lahtrisse sobiv;

- valikväli "Maalemineku sadam" - sisesta väljale sadama nimi või selle osa või selle kood (inglise keeles) ja valik klikiga lahtrisse sobiv;

- tekstiväli "Viisa number" - sisesta väljale viia number (copy-paste)..

- märkeruut "Piletita" - aktiviseeri väli juhul kui tegemist piletita reisijaga (sisesta "linnuke").

 

P.S. Vajadusel kasutaja vastavast Leotelust andmete sisetamiseks loendisse sisenemise nuppu  "Alusta valikut" luup kirje rea lõpus.

 

Näidis: ekraanivorm Reisija andmete sisestamiseks

 

pass6

 

4.2.2. Sisestada saab isikuid nii ühe kaupa kui ka mitu isikut sarnaselt järjest. Salvesta sisestatud andmed klikiga nupul save, kas iga isiku järel eraldi või pärast kõikide isikute sisestamist korraga. Mitme isiku sisestamiseks võimalik kasutada dialoogi "Luua uus" - "Jah", iga isiku andmete sisestamisele järgnevalt ja isikute andmete sisestamise lõpus alles salvestada andmed. Klikkides nupule "Ei" Dialoogis, avanenud sisestusvorm lihtsalt sulgub.

 

5. Reisijate nimekirja toimetamise võimalused (vt. näidist all):

 

isikuid on võimalik Reisijate nimekirjast eemaldada kõiki korraga, klikkides nupule "Eemalda kõik" nimekirja päise paremal ülemisel äärel;

isikuid on võimalik Reisijate nimekirjast eemaldada/Reisijate nimekirja lisada ühe kaupa - kasuta isiku nimekirjast eemaldamiseks nuppu minus vastava kirje rea lõpus ja uue kirje sisestamiseks nuppu plus nimekirja päises ja ilmub jällegi uus ekraanivorm "Reisija" (salvesta oma tegevus alati järgnevalt klikiga nupul save.)

reisija andmete muutmiseks Reisijate nimekirjas, sisene vajaliku isiku andmetesse läbi nupu LPL1 vastava rea alguses, teosta muudatused vastavalt p.4.2.1. kirjeldatud võimalustele ja Salvesta oma tegevus alati järgnevalt klikiga nupul save.

 

Näidis: LLK, (täidetud) Reisijate nimekirja ekraanivorm Väljumisel

 

llkrnv3

 

 

NB! Kasuta vajadusel nimekirja pööramiseks sobilikku kujusse nimekirja päises asetsevaid Sortereid ( vt. kirjeldust: "(C)ONE tarkvara lühikirjeldus" > "Abifunktsioonid"). Nimekiri avaneb alati kujul (sorteeringuga), milline oli kasutuses viimasel nimekirja külastusel (Default seisukord puudub).

 

 

6. Reisijate nimekirja on võimalik järgnevalt sisestada allkirjastamiseks ja edastamiseks Dokumentide allkirjastamise ekraanivormi (Reisijate nimekiri genereerub automaatselt pärast nupule "Allkirjasta ja saada" klikkimist, XML ja/või PDF v.a. juhul kui sisestatud ainult skaneeritud versioon )

 

7. Dokumenti on muutmisel võimalik üles laadida vajadusel mitu korda ja esitamiseks tuleb see iga kord digitaalallkirjastada uuesti. Dokumenti saab edastada nii ühe kaupa kui koos teiste dokumentidega (vt. toiminguid elektrooniliseks allkirjastamiseks alamlõigust: " Süsteemi töö" > "Laevakülastused" > "LLK loomine" > "Dokumentide elektrooniline allkirjastamine ja esitamine (Dokumentide elektrooniline allkirjastamine ja esitamine (LLK)".

Kõik allkirjastatud ja edastatud dokumentide versioonid salvestuvad Dokumendi ajaloos (vt. selgitusi alamlõigus: "Süsteemi töö" > Lihtsustatud laevakülastused (LLK) > "LLK Töölauad").

 

8. Reisijate nimekirja andmete ekspordiks Süsteemist Excel`isse, kliki nupul "Saada Excel`isse", nimekirja päise paremas ääres - avanevas dialoogis (all) vali "Save as" ja salvesta nimekiri standardselt oma arvuti kõvakettale.

 

9. Lisaks on võimalik välja trükkida Süsteemist automaatselt genereeruvat Väljumise Reisijate nimekirja Ülddeklaratsiooni ekraanivormist, Süsteemi sisestatud andmetest (vt. Näidist: väljumise Ülddeklaratsiooni vormistamine, alamlõigust " Väljumise Ülddeklaratsioon (LLK)"

- kliki nupule "Trüki", infoblokis "Skaneeritud dokumentide versioonid", real "Reisijate nimekiri";

- automaatselt genereerub Väljumise Munsterroll.

 

 

Näidis: LLK, süsteemist genereeritud väljumise Reisijate nimekiri

 

llkrnv4